ข่าวประกาศกรมประมง


   (2017/09/20) แผนเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำนักงานเลขานุการกรม..    (2017/09/18) ประกาศผู้ชนะเช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเจาะจง กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/09/15) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองตรวจการประมง..    (2017/09/14) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองคลัง..    (2017/09/14) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2017/09/13) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2017/09/12) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง..    (2017/09/07) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/08/24) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สำนักง..    (2017/08/22) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (โดยการสัมภาษณ์) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง..    (2017/08/18) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กองตรวจสอบคุณภาพสิ้นค้าประมง..    (2017/08/15) ประกาศการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำชุด โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 10 รายการ รายละเอียด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด..    (2017/08/10) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง..    (2017/08/02) ประกาศขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด สำนักเลขานุการกรม..    (2017/08/01) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม ระหว่างวันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2560..    (2017/08/01) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร สำนักเลขานุการกรม..    (2017/07/26) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/07/24) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม -..    (2017/07/14) จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/07/13) ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด (กพอ.)..    (2017/07/07) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี..    (2017/05/01) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิรับ..    (2017/04/26) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2017/04/19) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สัมภาษณ์)เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 กองประมงต่างปร..    (2017/04/03) ยกเลิกการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างรายการถังน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์..    (2017/03/29) กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถา..    (2017/03/29) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองประมงต่างประเทศ..    (2017/03/29) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กปต...    (2017/03/27) บัญชีรายชื่อฯ สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ตำแหน่งนักวิชาการประมง..    (2017/03/20) ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900