ข่าวประกาศกรมประมงทั้งหมด


   (2018/04/25) ประกาศผู้ชนะการจ้างแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 รายการ ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ..    (2018/04/25) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองคลัง..    (2018/04/25) ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองคลัง..    (2018/04/25) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/04/24) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานด้านภูมิสารสนเทศ จำนวน 12 ราย ของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสา..    (2018/04/24) ประกวดราคาจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล จำนวน 3 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..    (2018/04/24) เอกสารประกวดราคาการจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล จำนวน 3 ลำ..    (2018/04/24) รายละเอียดการจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล จำนวน 3 ลำ..    (2018/04/24) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมางานธุรการทั่วไป ของกลุ่มพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2018/04/24) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจวิเคราะห์หาสารเคมี จำนวน 5 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900