ข่าวประกาศกรมประมง


   (2018/04/17) ประกาศกรมประมง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561..    (2018/04/17) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนการจัดซื้อเรือประมง น.โชคพิกุลทอง 2 พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ ..    (2018/04/10) ประกาศกรมประมง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน และจอแสดงผลอุณหภูมิเครื่องจักรใหญ่เรือสำรวจประมงมห..    (2018/04/04) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ศพจ.เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)..    (2018/04/05) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนการจ้างซ่อมใหญ่เรือตรวจประมงทะเล จำนวน 3 ลำ..    (2018/03/30) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น..    (2018/03/28) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2018/03/22) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2018/03/22) รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี กองวิจัยและพ..    (2018/03/16) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผ..

 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900