DOF RSS Feed
19 พฤศจิกายน 2560 bookmark 

img-header2
    แวดวงกรมประมง


  คู่มือ การแลกเปลี่ยนเรือประมง และควบรวมใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์..  

#ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

คู่มือ การแลกเปลี่ยนเรือประมง และควบรวมใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  อธิบดีกรมประมง แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พร้อมคณะ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ VMS..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

อธิบดีกรมประมง แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พร้อมคณะ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ VMS...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

   ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากเมียนมา และได้เป็นประธานร่ว..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากเมียนมา และได้เป็นประธานร่ว...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมนาครั้งที่ 2 โครงการจัดทำนโยบายการพัฒนากา..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมนาครั้งที่ 2 โครงการจัดทำนโยบายการพัฒนากา...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ในกิจกรรมเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ ณ ฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกโก อ.สุไหงปาดี..new article

#ข่าวภูมิภาค อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ในกิจกรรมเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ ณ ฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกโก อ.สุไหงปาดี...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  จัดประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศของกรมประมง กับผู้ประกอบการเรือประมง/ผู้ควบคุมเรือ ในเรื..new article

#ข่าวภูมิภาค อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

จัดประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศของกรมประมง กับผู้ประกอบการเรือประมง/ผู้ควบคุมเรือ ในเรื...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  กรมประมง และศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีฟเดค) จัดงานแถลงข่าว “ครึ่งศตวรรษของความ..new article

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

กรมประมง และศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีฟเดค) จัดงานแถลงข่าว “ครึ่งศตวรรษของความ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  กิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำภายใน พื้นที่ แม่น้ำมูล อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรี..new article

#ข่าวภูมิภาค อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

กิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำภายใน พื้นที่ แม่น้ำมูล อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรี...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..

  นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ..

#ข่าวกิจกรรม อ่าน 

ดูผ่าน  QR Code

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ...
สเเกน QR Code เพื่ออ่านต่อ..


img

img

img

img

img

img
รอบด้านกรมประมง

 เปิดให้บริการเเล้ว : 234 หน่วยงาน

img
9 สถานการณ์กับกรมประมง

img
ประกาศกรมประมง

   (2017/11/17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ หมายเลขทะเบียน ฮฉ-6852 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอ..    (2017/11/17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ คือ อาร์ทีเมีย จำนวน 50 โหล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท..    (2017/11/17) ราคากลาง จ้างงานก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งพร้อมถนนลาดยาง จำนวน 1 รายการ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก..    (2017/11/17) ราคากลาง จ้างงานก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งพร้อมถนนลาดยาง จำนวน 1 รายการ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก..    (2017/11/17) ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 ชุด คือ ที่นอนยางพารา ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 50 หลัง และหมอนยางพารา จำนวน 50 ใบ ด้..    (2017/11/17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทดสอบความชำนาญ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/11/17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/11/15) ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/11/17) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดโปรแกรม Sonar4,5-Pro ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/11/16) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..
   (2017/11/13) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขือนขุนด่านปราการชล นครนายก..    (2017/11/15) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลึ้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง..    (2017/11/14) แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ..    (2017/11/14) แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมในโซนปลาสวยงานและจัดกิจกรรมการประกาศให้ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ส..    (2017/11/14) แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กล้องวงจรปิดฯ สำนักงานเลขานุการกรม..    (2017/11/14) แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ..    (2017/11/13) ประกาศแผนจัดซิ้อจัดจ้าง ปี 61 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2017/11/10) ยกเลิกแผนจ้างซ่อมเรือสำรวจประมงจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 2..    (2017/11/13) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2017/11/10) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง..
   (2017/11/17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ หมายเลขทะเบียน ฮฉ-6852 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอ..    (2017/11/17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ คือ อาร์ทีเมีย จำนวน 50 โหล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท..    (2017/11/17) ราคากลาง จ้างงานก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งพร้อมถนนลาดยาง จำนวน 1 รายการ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก..    (2017/11/17) ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 ชุด คือ ที่นอนยางพารา ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 50 หลัง และหมอนยางพารา จำนวน 50 ใบ ด้..    (2017/11/17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทดสอบความชำนาญ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/11/17) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/11/15) ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/11/17) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชุดโปรแกรม Sonar4,5-Pro ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/11/16) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/11/16) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานธุรการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..
   (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจการประมง..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกอง..    (2017/09/14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการแจ้งเข้าออกของเรือประมงฉบับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือปร..    (2017/09/13) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/11) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/06) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช..    (2017/09/05) ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และระบบเพื่อดำเนินงานโปรแกรมประยุกต์หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (E-APD..    (2017/09/05) ยกเลิกประกาศ สอบราคาการจ้างงานปรับปรุงบ้านพักคนงาน จำนวน 1 หลัง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/09/04) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา..    (2017/08/28) ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจื..
   (2017/11/17) ราคากลาง จ้างงานก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งพร้อมถนนลาดยาง จำนวน 1 รายการ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก..    (2017/11/16) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/11/15) ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ คือ แม่กุ้งก้ามกราม จำนวน 180 กก. ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง..    (2017/11/15) ราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กมป...    (2017/11/14) ราคากลาง ซื้อวัสดุการเกษตร คือ อาหารกุ้งทะเล แร่ธาตุรวม และปูนโซเดียมไบคาร์บอเนต จำนวน 4 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ..    (2017/11/14) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของกองคลัง..    (2017/11/10) ราคากลาง จัดจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ราย ของกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2017/11/10) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 11 รายการ ของกองคลัง..    (2017/11/09) ราคากลาง จัดเช่าบริการอินเตอร์เน็ต ของฝ่ายบริหารทั่วไป กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ..    (2017/11/09) ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ชุด ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..


 Department of Fisheries Ministry of Agriculture and Cooperatives | กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์

 แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินฯ สารสนเทศ 2559  แผนแม่บท ICT กรมประมง ปี 2560-61 ฉบับเต็ม  แผนแม่บท ICT กรมประมง ปี 2560-61 บทสรุปผู้บริหาร  แผนแม่บท ICT กรมประมง ปี 2555-59  ประกาศนโยบายด้านสารสนเทศกรมประมง  ประกาศกระทรวง ICT หน่วยงานที่ผ่านตามมาตรา 7  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสารสนเทศกรมประมง  แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้สังคมออนไลน์ (Social Media Policy)  หนังสือรับรองบริการฯ สรอ.2558  แจ้งเตือนภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์  เศรษฐกิจดิจิทัล  กฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  รู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์  มาตรการในการลดการแพร่กระจายเนื้อหาอันไม่เหมาะสม บนสื่อสังคมออนไลน์สำหรับภาครัฐ  แนวทางการเขียนข้อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) รองรับ IPv6
สงวนลิขสิทธิ์  2016-2017 : ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง
กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
phone 0-2562-0600-15 | e-mail  it@dof.in.th