ข่าวกิจกรรม หน่วยงานภายในกรมประมง

เกษตรกร ชุมชุน บ้านโคกสะตอ  เข้าศึกษาดูงาน กิจกรรมงานประมง-พิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

  # ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส  36 นาที

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 เกษตรกร ชุมช.. 

21 มี.ค.60 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส ออกรวบรวมพันธุ์ปลาป่าพรุโต๊ะแดง

  # ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส  39 นาที

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 นายสมาน .. 

วันที่ 21 มีนาคม 2560

  # ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ  51 นาที

วัน.. 

วันที่ 16 มีนาคม 2560

  # ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ  57 นาที

    วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว.. 

วันที่ 8 มีนาคม 2560

  # ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ  2 ชั่วโมง

วันที่ .. 

วันที่ 7 มีนาคม 2560

  # ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ   2 อ่าน : 2 ชั่วโมง

วันที่ 7 มีนาคม 2560 นางสาว.. 

วันที่ 6 มีนาคม 2560

  # ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ   2 อ่าน : 2 ชั่วโมง

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 คณะครูและลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนเทศบ.. 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  # ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี)  2 ชั่วโมง

สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับศูนยืวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 4 (อุดรธานี) ห้างโฮมฮับ และโรงพยาบาลอุดรธานี ร่วมจัดงาน น้อมรำลึ.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900