ข่าวกิจกรรม หน่วยงานภายในกรมประมง

วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560

  # ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม  3 นาที

วันที่14 กันยายน 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ด่านตรวจสัตว์น้ำนครพนม อำเภอบ้านแพง และองค.. 

เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Formulation of a National Stratery and Action Plan for Compliance with the 2009 FAO Agreement on Portstate Measures to prevent, deter and eliminate IUU Fishing

  # กลุ่มควบคุมเรือประมงเเละสินค้าประมงต่างประเทศ   2 อ่าน : 7 นาที

วันที่ 4 - 8 กันยายน 2560 กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง "Workshop on F.. 

ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  # สำนักงานประมงจังหวัดยะลา  23 นาที

20 กันยายน 2560 นายจิตจรูญ ตันติวาลา ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต8 พร้อมด้วยนายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังห.. 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2560

  # กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ   2 อ่าน : 24 นาที

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ และนักวิชาการประมงในสังกัด ร่วมนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการประมง ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ลานแสดงโปสเตอร.. 

ประชาคมหมู่บ้านปลา

  # สำนักงานประมงจังหวัดยะลา  25 นาที

วันที่ 19 กันยายน 2560 นายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายวริทธิ์ธร จันทนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และเจ้าหน้าที่ที่เกี.. 

เวทีชุมชน สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 9101 อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

  # สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี   2 อ่าน : 1 ชั่วโมง

19 กันยายน 2560 นาย สุชน ภัยธิราช ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดเวทีชุมชน สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการ.. 

สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  1 ชั่วโมง

วันที่ 21 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดศูนย์บริหารจัดการ ด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กองควบ.. 

เข้าร่วมการประชุม Good Practices for the Traceability of Marine Capture Fisheries

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด   5 อ่าน : 12 ชั่วโมง

วันท.. 

กลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น้ำ ร่วมบูรณาการตรวจสินค้าเกษตรเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในเทศกาลวันสารทจีน 2560

  # กลุ่มสารวัตรเเละกักกันสัตว์น้ำ   6 อ่าน : 18 ชั่วโมง

นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง, เจ้าหน้าที่กลุ่มสารวัตรและกักกันสัตว์น้ำ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต, เจ้าหน้าที่กรมประมง กรมปศุส.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900