ข่าวกิจกรรม หน่วยงานภายในกรมประมง

งานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำผ่านทางด่านปาดังเบซาร์

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์   4 อ่าน : 7 ชั่วโมง

วันที่ 19 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์ ดำเนินการตรวจสอบปลาหางแข็งแช่เย็นส่งออก ปริมาณ 4,200 กิโลกรัม และกุ้งเคยหมักเกลือนำเข้.. 

ประกวดราคาจ้างการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล(ปะการังเทียม) ปีงบประมาณ 2561

  # สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   22 อ่าน : 8 ชั่วโมง

ประกวดราคาจ้างการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล(ปะการังเทียม) จำนวน 1 แห่ง บริเวณชายฝั่งทะเลบ้านเขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวด.. 

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับประมงอำเภอป่าซาง ตรวจเยี่ยมฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง

  # สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน   4 อ่าน : 8 ชั่วโมง

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน และ นางธศินี นนทพันธ์ ประมงอำเภอป่าซาง ตรวจเยี่ยมฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง ประสานงานโรงเรียน.. 

ร่วมจัดนิทรรศการงานวันเกษตรและของดีตำบลศรีบัวบาน

  # ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน   5 อ่าน : 8 ชั่วโมง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันเกษตรและของดีตำบลศรีบัวบาน ครั้งที่ 6 ในวันที่ 19-20 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬา.. 

สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   5 อ่าน : 8 ชั่วโมง

วันที่ 19 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กองควบคุ.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900