ข่าวกิจกรรม หน่วยงานภายในกรมประมง

โครงการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา

  # ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ อุตรดิตถ์   2 อ่าน : 26 นาที

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง นำโดยนางฐิติพร  หลาวประเสริฐ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ พบปะเกษตรกรผู้เพา.. 

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะตำแหน่ง นักวิชาการประมง

  # สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน   8 อ่าน : 1 ชั่วโมง

ตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ 4เมษายน พ.ศ.2561 เรื่อง .. 

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จำนวน 6 คน (ชาย 1 คน หญิง 5 คน) เข้าศึกษาดูงานการเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต7 (ชลบุรี)

  # ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 7 (ชลบุรี)   1 อ่าน : 1 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จำนวน 6 คน (ชาย 1 คน หญิง 5 คน) เข้าศึกษาดูงานการเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์.. 

วันที่ 24 เมษายน สำนักงานประมงอำเภอภูสิงห์ ออกให้บริการอำเภอยิ้ม.....เคลื่อนที่ หน่วยให้บริการด้านประมง

  # สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ   2 อ่าน : 1 ชั่วโมง

วันที่ 24 เมษายน สำนักงานประมงอำเภอภูสิงห์ ออกให้บริการอำเภอยิ้ม.....เคลื่อนที่ หน่วยให้บริการด้านประมง มีกิจกรรมการมอบเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน.. 

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

  # ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร   16 อ่าน : 1 ชั่วโมง

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักภูมิศาสตร์ สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 3 - 11 พฤษภ.. 

การประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่เพื่อเข้าถึงชาวประมงผ่าน LINE@

  # ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สุราษฎร์ธานี   3 อ่าน : 1 ชั่วโมง

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำ LINE@ เพื่.. 

การตรวจเครื่องมือประมงของเรือประมงพาณิชย์รอบปีการประมง 2551-2552

  # ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สุราษฎร์ธานี   4 อ่าน : 1 ชั่วโมง

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการตรวจ.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900