ข่าวกิจกรรม หน่วยงานภายในกรมประมง

พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

  # ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม   2 อ่าน : 6 ชั่วโมง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. นางแสงอรุณ เนื่องสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม เข้าร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพ.. 

ราคากลางประกวดราคา

  # ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี   5 อ่าน : 7 ชั่วโมง

ราคากลางประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นด้วยบล็อคยาง ขนาดพื้นที่ใช้สอย ๑,๖๓๐ ตารางเมตร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี (ศูน.. 

เอกสารประกวดราคา

  # ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี   3 อ่าน : 7 ชั่วโมง

เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นด้วยบล็อคยาง ขนาดพื้นที่ใช้สอย ๑,๖๓๐ ตารางเมตร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี (ศูนย์.. 

ประกาศประกวดราคา

  # ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี   4 อ่าน : 7 ชั่วโมง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นด้วยบล็อคยาง ขนาดพื้นที่ใช้สอย ๑,๖๓๐ ตารางเมตร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี (ศูนย์.. 

ด่านฯ ปาดังเบซาร์ ตรวจสอบสินค้าประมงนำเข้า ป้องกันลักลอบ

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์   3 อ่าน : 9 ชั่วโมง

23 พ.ค. 60 เวลา 19.00 น. จนท.ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์ ตรวจสอบปลาทะเลแช่เย็น ชนิดปลาปากคม ปลาทรายแดง ปลาตาหวาน ปลาเม็ดขนุน ปลาจวดและปลาหลังเขียว .. 

กิจกรรม งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

  # ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง สมุทรสาคร   10 อ่าน : 12 ชั่วโมง

  วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี .. 

ศตส.สค.จัดอบรม เรื่อง “การลดการปนเปื้อน Coliforms, Fecal Coliforms, E.coli และ Enterococci ในน้ำและน้ำแข็งของสถานแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น” และ “ความปลอดภัยอาหารทะเลและการควบคุมพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับระบบคุณภาพ HACCP สำหรับสถานแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น”

  # ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง สมุทรสาคร   15 อ่าน : 13 ชั่วโมง

     ศตส.สค.จัดอบรม เรื่อง “การลดการปนเปื้อน Coliforms, Fecal Coliforms, E.coli และ Ente.. 

กิจกรรมพบปะหารือ 3 ประสานหลัก ภายใต้โครงการ “5 ประสาน สืบสาน เกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง"

  # สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี   4 อ่าน : 13 ชั่วโมง

23 พฤษภาคม 2560 นางยู่อี้ เกตเพชร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการประมง พร้อมด้วยนายรัชพล ผลมั่ง ประมงอำเภอบ้านหมอ, นายอรรถพล วงศ์อมฤต, นายพงษ์ทอง ฉ.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900