ข่าวกิจกรรม หน่วยงานภายในกรมประมง

สินค้านำเข้าจากประเทศเมียนมา

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   9 อ่าน : 21 ชั่วโมง

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ก.. 

ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล   13 อ่าน : 23 ชั่วโมง

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร .. 

สินค้าส่งออกไปประเทศเมียนมา

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   6 อ่าน : 23 ชั่วโมง

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) ก.. 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

  # สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง   12 อ่าน : 1 วัน

ด้วยราษฎรที่ทำการประมงพบจระเข้ขนาด1เมตรเศษๆ ในแแหล่งน้ำ คลองรำมะสัก บริเวณหน้าสำนักงานชลประทาน ตอน6 ห้วยราชคามตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่าง.. 

กำหนดเขตการทำการประมง

  # สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง   8 อ่าน : 1 วัน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายวรวิทย์ คงขำ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยประมงอำเภอเมืองอ่างทอง ประมงอำเภ.. 

วันที่ 16 พ.ย.60 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงกระบี่ จัดประชุมชี้แจ้งข้อกฏหมายเกี่ยวกับการเขียนสมุดบันทึกการทำประมง (Logbook) และชี้แจ้งประกาศกรมประมง เรืองการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งเข้า-ออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ.2560 ให้แก่ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ในจังหวัดกระบี่

  # ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงกระบี่   5 อ่าน : 1 วัน

วันที่ 16 พ.ย. 60 เวลา 13.00 - 16.30 น. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงกระบี่ ได้จัดประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศของกรมประมง กับผู้.. 

ร่วมประชุมคณะกรรมการ กชภอ โพธารามสรุปการให้ความช่วยเหลืออุทกภัยด้านประมง

  # สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี   5 อ่าน : 1 วัน

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี โดย นางอุทุมพร เหมหงษา ปฏิบัติหน้าที่แทนประมงอำเภอโพธาราม ดำเนินการเข้าร่วมประช.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900