ข่าวกิจกรรม หน่วยงานภายในกรมประมง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมความพร้อมของศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง (Fisheries Monitoring Center-FMC)

  # กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง  24 นาที

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 น. นายเสรี  เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ให้การต้อนรับ พลเอก ฉัตรชัย สาริกั.. 

สำนักงานประมงอำเภอสายบุรี

  # สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี   3 อ่าน : 2 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ .. 

สำนักงานประมงอำเภอไม้แก่น

  # สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี   4 อ่าน : 2 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ .. 

สำนักงานประมงอำเภอทุ่งยางแดง

  # สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี   4 อ่าน : 2 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ .. 

ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 ณ เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

  # สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน   3 อ่าน : 2 ชั่วโมง

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. นายธวัช ศรีวีระชัย ประมงจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมจัดกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำร.. 

สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

  # สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี   7 อ่าน : 2 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย 60 ประมงจังหวัดปัตต.. 

อบจ.ลำพูนเข้าปรับปรุงถนนทางเข้าศูนย์ฯ

  # ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดลำพูน   4 อ่าน : 2 ชั่วโมง

วันพฤหัสบดีที่ 22.. 

ติดตามธนาคารผลผลิตการประมงอ่างงิ้วงก ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน

  # สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน   3 อ่าน : 2 ชั่วโมง

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายธวัช ศรีวีระชัย มอบหมายนายปกรณ์ คุณมี หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะออกติดตามโครงการธนาคารผลผลิตการประมงอ่า.. 

สำนักงานประมงอำเภอกะพ้อ

  # สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี   5 อ่าน : 2 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ .. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900