ข่าวกิจกรรม หน่วยงานภายในกรมประมง

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงชลบุรี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

  # ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงชลบุรี   2 อ่าน : 4 ชั่วโมง

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงชลบุรี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่.. 

กิจกรรมร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และการเปิดโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้พระบารมี

  # ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน   2 อ่าน : 5 ชั่วโมง

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน พร้อมด้วยนายจิรวุฒิ คำวงค์ ตำแหน่งนักวิชากา.. 

กิจกรรมร่วมประชุมการจัดงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเตรียมการเปิดโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

  # ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน  5 ชั่วโมง

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน มอบหมายให้นายจิรวุฒิ คำวงค์ ตำแหน่งนักวิชาก.. 

กิจกรรมสนับสนุนพันธุ์ปลานิลแก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน ในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๕ พรรษา

  # ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน  5 ชั่วโมง

             วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒน.. 

กิจกรรมร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐(รอบที่ ๒)

  # ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน  5 ชั่วโมง

        วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน มอบหมายให้นางสา.. 

ด่านฯ ปาดังเบซาร์เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมาเลเซีย

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์   3 อ่าน : 8 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์ ทำการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศมาเลเซีย ได้แก่ ปลาโอดำแช่เย็.. 

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ รร.ธรรมบวร ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ

  # สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร   1 อ่าน : 9 ชั่วโมง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนธรรมบวร ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โ.. 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานสังกัดกรมประมงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต   3 อ่าน : 10 ชั่วโมง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้า.. 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

  # ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม   4 อ่าน : 11 ชั่วโมง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม นำโดย นางแสงอรุณ เนื่องสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้าร่วมโครงก.. 

หนังจระเข้น้ำจืด! นำเข้าจากกัมพูชา

  # ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว   3 อ่าน : 11 ชั่วโมง

.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900