ตัวแทนกรมประมงรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี 2560 ประเภทรางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมโครงการการพัฒนาการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  

   75 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง และนายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง เป็นตัวแทนกรมประมงรับรางวัลควา.. 

“โครงการธนาคารอนุบาลรักษาพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลพ่อของแผ่นดิน”  

   72 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ เขื่อนภูมิพล ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก กรมประมงจัด “โครงการธนาคารอนุบาลรักษาพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศล.. 

นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง นำทีมเจ้าหน้าที่กรมประมง กรมวิชาการ และกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจตลาดไท ตามแผนบูรณาการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ในตลาดสดทั่วประเทศ เ 

   64 อ่าน : 3 สัปดาห์

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง นำทีมเจ้าหน้าที่กรมประมง กรมวิชาการ และกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจตลาดไท ตามแผนบูรณาการตร.. 

นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการยกระดับ ศรชล 

   105 อ่าน : 4 สัปดาห์

เมื่อวันที ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง เข้าร่วมประชุมผ.. 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน “สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๑๑ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

   122 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน “สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๑๑ .. 

ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยร่วมตักบาตรพระสงฆ์ ๖๕๑ รูป ณ ณ พระลานพระราชวังดุสิต 

   81 อ่าน : 1 เดือน

 

วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ ลานพระราชวังดุสิต นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยผู้บริหารกรมประมง&nb.. 

กรมประมง จับมือ กองทัพเรือ สร้างบ้านปลาด้วยปะการังเทียม เทิดพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ภายใต้โครงการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย” 

   76 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ท่าเทียบเรือแบบเบ็ดเสร็จ ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี กรมประมง ร่วมกับ กองทัพเรือ โดยได้รั.. 

ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูการประมงชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน 

   128 อ่าน : 2 เดือน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูการประมงช.. 

ฝึกอบรม " เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย" รุ่นที่ ๒ 

   151 อ่าน : 2 เดือน

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม " เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้ก.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900