ประมง..แจงแผนฟื้นฟูเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ 12 จังหวัด ภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย หลัง ครม.ไฟเขียวเงินกู้ 350 ล้านบาท

   33 อ่าน : 1 สัปดาห์

จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้กรมประมงกู้เงิน จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จำนวน 350 ล้านบาท เ.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง รับมอบ ส.ค.ส. พระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งทรงโปรดเกล้าฯให้นายมานพ ตั้งตรงไพโรจน์ ที่ปรึกษากรมประมง เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน 

   54 อ่าน : 2 สัปดาห์

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง รับมอบ ส.ค.ส. พระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลั.. 

เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๔ ปี  

   59 อ่าน : 3 สัปดาห์

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง นำคณะผู้บริหารกรมประมง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตร.. 

สัมมนาเรื่อง “การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” พร้อมมอบแนวทางในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน ให้ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

   89 อ่าน : 4 สัปดาห์

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการเปิดสัมมนาเรื่อง “การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยกา.. 

เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง 

   53 อ่าน : 1 เดือน

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560  คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมประมงร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเ.. 

กรมประมงจัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ของข้าราชการบรรจุใหม่จำนวน ๑๐๖ ราย 

   67 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมงจัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิน.. 

เปิดโครงการอบรม “การจำแนกชนิดสัตว์ป่าคุ้มครองที่เป็นสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535”  

   133 อ่าน : 2 เดือน

นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “การจำแนกชนิดสัตว์ป่าคุ้มครองที่เป็นสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสั.. 

กรมประมง...เร่งออกประกาศแจ้งผู้ประกอบการยื่นคำร้อง ก่อนนำเข้า - ส่งออก  4 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ... ซาลาเมนเดอร์ เต่าน้ำจืด กระเบนน้ำจืด และซัคเกอร์ หลังไซเตส ดันขึ้นบัญชีหมายเลข 3 

   260 อ่าน : 2 เดือน

กรมประมง...เร่งออกประกาศแจ้งผู้ประกอบการยื่นคำร้อง ก่อนนำเข้า - ส่งออก 
4 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ... ซาลาเมนเดอร์ เต่าน้ำจืด กระเบนน้ำจืด และ.. 

ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 2/2560 

   89 อ่าน : 2 เดือน

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง ครั้งที่ 2/2560

.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900