ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2560 เพื่อรับทราบในนโยบายในการขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   41 อ่าน : 5 วัน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง (โฆษกกรมประมง) พร้อมด้วยนายมนูญ ตันติกุล ผู้อำน.. 

นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง ปฏิบัติหน้าที่ Chief of the day ภายในงาน “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม: ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม”

   43 อ่าน : 6 วัน

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง ปฏิบัติหน้าที่ Chief of the day ภายในงาน “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม: ตลาดเกษตรเ.. 

นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการแถลงข่าวเรื่อง  

   111 อ่าน : 2 สัปดาห์

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 กรมประมงแถลงข่าวเกี่ยวกับการเตรียมเปิดให้ชาวประมง – เจ้าของเรือประมงพาณิชย์ แจ้งความประสงค์ยื่นขอตรวจสอบควบรว.. 

คณะผู้บริหารกรมประมง เข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ซุ้มวางดอกไม้จันทน์ ด้านหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร 

   174 อ่าน : 3 สัปดาห์

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง นายชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมง เข้าร่วมพิธีวางดอก.. 

นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง พร้อมกับสมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยนำวัตถุดิบประเภทกุ้งกุลาดำแช่แข็ง จำนวน 450 กิโลกรัม และกุ้งขาว(แวนนาไม) แบบแกะเปลือก จำนวน 1,000 กิโลกรัม มูลค่า272,113 บาท มอบให้กับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

   82 อ่าน : 1 เดือน

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง พร้อมกับสมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยนำวัตถุดิบประเภทกุ้งกุลาดำแช่แข็ง จำนว.. 

นางอุมาพร พิมลบุตร รอง อธิบดีกรมประมง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบ ๑ ปี วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

   80 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางอุมาพร พิมลบุตร รอง อธิบดีกรมประมง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาต.. 

นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี กรมประมง ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดบางพึ่ง จ.สมุทรปราการ  

   87 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี กรมประมง ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดบางพึ่ง จ.สมุทรปราการ โดยม.. 

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประมงมอบดอกไม้จันทน์ที่ประดิษฐ์ขึ้นใน"โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน" จำนวน 999 ดอก  

   100 อ่าน : 1 เดือน

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง  นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประมงมอบดอกไม้จันทน์ที่ประดิษฐ์ขึ้นใน"โค.. 

ตัวแทนกรมประมงรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี 2560 ประเภทรางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมโครงการการพัฒนาการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  

   125 อ่าน : 2 เดือน

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง และนายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง เป็นตัวแทนกรมประมงรับรางวัลควา.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900