โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ดอกไม้จันทน์ น้อมดวงใจ ถวายพ่อหลวง" 

   79 อ่าน : 3 วัน

วันที่ ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. กรมประมงจัดโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปร.. 

โครงการฝึกอบรม  

   125 อ่าน : 5 วัน

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง  เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ใ.. 

พิธีประกาศปิดอ่าวไทยรูปตัว ก. ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จ.ประจวบคีรีขันธ์บางส่วน เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และบางส่วนของชลบุรี ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

   121 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ท่าเทียบเรือหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ  ตำบลบางพึ่ง  อำเภอพระประแดง  จังหวั.. 

การตรวจประเมินผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื่อรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ปี พ.ศ. 2560 ณ อ่างเก็บน้ำหนองหลวง อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

   50 อ่าน : 2 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง .. 

กรมประมงจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำเดือนมิถุนายน 

   66 อ่าน : 3 สัปดาห์

 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 07.30 น. กรมประมงจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำเดือนมิถุนายน โดยนิมนต์ หลวงปู่บุญมา คัมภ.. 

ลงพื้นที่ตรวจติดตาม และรับฟังผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาพื้นที่บึงบอระเพ็ด ที่เกี่ยวข้องกับกรมประมงในการจัดระเบียบพื้นที่รอบๆบึงบอระเพ็ด ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

   77 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ และคณะในการลงพื้นที่.. 

เข้ารับมอบเงินสนับสนุนการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน ๒๐ ล้านบาท จากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในพิธีมอบเงินสนับสนุน โครงการ “จัดสร้างปะการังเทียม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๖๐  

   94 อ่าน : 2 เดือน

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ นายอดิศร พร้อมเทพ พร้อมคณะผุ้บริหารกรมประมง เข้ารับมอบเงินสนับสนุนการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน ๒๐.. 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลเอก ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ผู้บริหารจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมประมง เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง 

   137 อ่าน : 2 เดือน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายอ.. 

การประชุม Conference กับสำนักงานประมงจังหวัด 22จังหวัดชายทะเล เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม  

   128 อ่าน : 2 เดือน

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม Conference กับสำนักงานประมงจังหวัด 22จังหวัดชายทะเล เกี่ย.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900