กรมประมง จับมือ กองทัพเรือ สร้างบ้านปลาด้วยปะการังเทียม เทิดพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ภายใต้โครงการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย”

   29 อ่าน : 1 วัน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ท่าเทียบเรือแบบเบ็ดเสร็จ ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี กรมประมง ร่วมกับ กองทัพเรือ โดยได้รั.. 

ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูการประมงชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน 

   88 อ่าน : 3 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูการประมงช.. 

ฝึกอบรม " เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย" รุ่นที่ ๒ 

   107 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม " เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้ก.. 

โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ดอกไม้จันทน์ น้อมดวงใจ ถวายพ่อหลวง" 

   130 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. กรมประมงจัดโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปร.. 

โครงการฝึกอบรม  

   157 อ่าน : 1 เดือน

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง  เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ใ.. 

พิธีประกาศปิดอ่าวไทยรูปตัว ก. ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จ.ประจวบคีรีขันธ์บางส่วน เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และบางส่วนของชลบุรี ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

   198 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ท่าเทียบเรือหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ  ตำบลบางพึ่ง  อำเภอพระประแดง  จังหวั.. 

การตรวจประเมินผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื่อรับรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ปี พ.ศ. 2560 ณ อ่างเก็บน้ำหนองหลวง อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  

   82 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง .. 

กรมประมงจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำเดือนมิถุนายน 

   96 อ่าน : 1 เดือน

 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 07.30 น. กรมประมงจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำเดือนมิถุนายน โดยนิมนต์ หลวงปู่บุญมา คัมภ.. 

ลงพื้นที่ตรวจติดตาม และรับฟังผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาพื้นที่บึงบอระเพ็ด ที่เกี่ยวข้องกับกรมประมงในการจัดระเบียบพื้นที่รอบๆบึงบอระเพ็ด ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

   97 อ่าน : 2 เดือน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ และคณะในการลงพื้นที่.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900