ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะประธานคณะกรรมการด้านอาคันตุกะสัมพันธ์และรักษาความปลอดภัย

   48 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะประธานคณะกรรมการด้านอาคันตุกะสัมพันธ์และรักษาความปลอดภั.. 

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมเพื่อเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กรมประมงในการแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของปลาหมอสีคางดำในระยะเร่งด่วน 

   74 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมเพื่อเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กรมประมงในการแก้ไขปั.. 

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงความปลอดภัยด้านอาหารและยา สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมทั้งเป็นประธานในการประชุมหารือและทำความเข้าใจข้อกำหนดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี 

   78 อ่าน : 2 สัปดาห์

นที่ 31 กรกฎาคม 2560 ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงความปลอดภัยด้านอาหารและยา สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมทั้งเป็.. 

ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการทรัพยากรประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แห่งสภาผู้แทนราษฎร (Philippine Congress) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

   55 อ่าน : 2 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการทรัพยากรประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แห่งสภาผู้แทนราษฎร .. 

ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยร่วมตักบาตรพระสงฆ์ ๖๕๑ รูป ณ ณ พระลานพระราชวังดุสิต 

   59 อ่าน : 2 สัปดาห์

 

วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ ลานพระราชวังดุสิต นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยผู้บริหารกรมประมง&nb.. 

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ“ปัญหาปัจจุบันของอุตสาหกรรมการประมงไทยและการต่อเรือประมงในอนาคต”

   43 อ่าน : 2 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม Okura Prestige กรุงเทพฯ ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ“ปัญหาปัจ.. 

Mr. Katsuhiko Fujiwara นำคณะผู้บริหารระดับสูงของ Japan Ship Machinery and Equipment Association (JSMEA) เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง 

   51 อ่าน : 3 สัปดาห์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมยี่สก Mr. Katsuhiko Fujiwara นำคณะผู้บริหารระดับสูงของ Japan Ship Machinery and Equipment Association (JSMEA) เข.. 

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยด้านประมง ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ครั้งที่ 4  

   77 อ่าน : 3 สัปดาห์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมยี่สก ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยด้านประมง.. 

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานประมงจังหวัดและเจ้าหน้าที่กรมประมงภายในพื้นที่ 

   70 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานประมงจังหวัดและเจ้าหน้าที่กรม.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900