พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในพระวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 

   61 อ่าน : 6 วัน

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทยน้ำจืด จำนวน ๙ ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ป.. 

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องทางผ่านปลา (Fish Passage) โดยมีนักวิชาการประมง จากกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง และวิศวกรการประมงจาก SEAFDEC เข้าร่วมการประชุม 

   52 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) จ. สมุทรปราการ ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ได้ให้เกียรติเป็นป.. 

ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center: DXC) กับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ หน่วยข่าวกรองทางทหาร และสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง

   35 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการย.. 

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง "การขับเคลื่อนโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง โดยปราชญ์ชาวบ้าน" 

   54 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง &quo.. 

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561

   41 อ่าน : 2 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน  2560 ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่นแห่งชาติ ครั.. 

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2560 

   53 อ่าน : 3 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมทูน่า ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ คร.. 

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เชื้อดื้อยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยา” 

   59 อ่าน : 3 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมารวย ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร &.. 

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากเมียนมา และได้เป็นประธานร่วมในการประชุม The Third Sub-regional Consultative Workshop of the Northern Andaman Sea/Myeik Archipelago ร่วมกับอธิบดีกรมประมงของเมียนมา และเลขาธิการศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) 

   76 อ่าน : 3 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากเมียนมา และได้เป็นประธานร่วมในการประชุม The T.. 

กรมประมง และศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีฟเดค) จัดงานแถลงข่าว “ครึ่งศตวรรษของความร่วมมือในการพัฒนาด้านการประมงเพื่อความอย่างยั่งยืนในอาเซียน” 

   69 อ่าน : 3 สัปดาห์

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.30 น.กรมประมง และศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีฟเดค) จัดงานแถลงข่าว “ครึ่งศตวรรษขอ.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900