ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561

   11 อ่าน : 17 ชั่วโมง

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพ.. 

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง นำคณะเจ้าหน้าที่กรมประมงฯ

   29 อ่าน : 5 วัน

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง นำคณะเจ้าหน้าที่กรมประมงจากกองวิจัยและพั.. 

ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะประมง ณ บริเวณอาคารบุญ อินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

   54 อ่าน : 2 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 นางอุมาพร พิมลบุตร นายชำนาญ พงษ์ศรี นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมข้าราชการกรมประมง ร่วมพิธีวางพวง.. 

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการฝึกอบรม เรื่อง การสร้างความเข้าใจเรื่องกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมพื้นที่ชายฝั่ง ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558

   48 อ่าน : 2 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการฝึกอบรม เรื่อง การสร้างความเข้าใจเรื่องกิจการการเพาะเลี้ย.. 

ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการระงับใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด

   42 อ่าน : 3 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมกุ้งกุลาดำ ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการระงับใช้คว.. 

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินมาตรการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ครั้งที่ 1/2561 

   58 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 13.30.. 

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  

   85 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เพื่อมอบนโยบาย.. 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในพระวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 

   112 อ่าน : 2 เดือน

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทยน้ำจืด จำนวน ๙ ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ป.. 

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องทางผ่านปลา (Fish Passage) โดยมีนักวิชาการประมง จากกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง และวิศวกรการประมงจาก SEAFDEC เข้าร่วมการประชุม 

   101 อ่าน : 2 เดือน

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) จ. สมุทรปราการ ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ได้ให้เกียรติเป็นป.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900