ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับมูลนิธิเอเชีย (The Asia Foundation)

   45 อ่าน : 6 วัน

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน กรมประมง ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับมูลนิธิเอเชีย (The Asia F.. 

ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้เข้าร่วมการประชุมเจรจาในระดับนโยบายด้านความร่วมมือทางการประมง ระหว่างกรมประมงของประเทศไทยและกรมประมงของเมียนมา

   48 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ เมืองเนปิดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้เข้าร่วมการประชุมเ.. 

ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง และคณะผู้แทนไทย ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับขั้นตอนการควบคุมและตรวจสอบเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำของเมียนมา 

   83 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 8-11 ตุลาคม 2560 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง และคณะผู้แทนไทย ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับขั้นตอน.. 

การประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรอาเซียน ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry(AMAF) ครั้งที่ 39  

   85 อ่าน : 3 สัปดาห์

เริ่มการประชุม 39th AMAF Meeting ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอล์ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอก ฉัตรชัย.. 

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 (Preparatory Senior Officials Meeting of the 39th Meeting of the AMAF) 

   64 อ่าน : 3 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2560 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม.. 

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมการประชุม European- Asian Technology and Innovation Platform (EURASTIP) Core Working Group ครั้งที่ 1 

   80 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 11 กันยายน 2560 ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมการประชุม European- Asian Technology and Innovation Platform (EURASTIP) Core Work.. 

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการด้านอาคันตุกะสัมพันธ์ (Liaison Officer) และรักษาความปลอดภัย ครั้งที่ 3 

   81 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 4 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการด้านอาคันตุกะสัมพันธ์ (Liaison O.. 

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Workshop on Formulation of a National Strategy and Action Plan for Compliance with the 2009 FAO Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing”  

   115 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 4 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติ.. 

รองอธิบดีกรมประมง ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี และคณะตรวจเยี่ยมก่ารดำเนินงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ 

   88 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 2-3 กันยายน 2560 ท่านรองอธิบดีกรมประมง ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี และคณะตรวจเยี่ยมก่ารดำเนินงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ จังหวัดเชียง.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900