โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ดอกไม้จันทน์ น้อมดวงใจ ถวายพ่อหลวง" 

   91 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. กรมประมงจัดโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปร.. 

ประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงศูนย์สาธิตการเพาะเลี้ยงกุ้งในเมืองซิตต่วย รัฐยะไข่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

   72 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมทูน่า กรมประมง ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงศ.. 

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง นำคณะเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศเข้าร่วมประชุมหารือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)  

   93 อ่าน : 4 สัปดาห์

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง นำคณะเจ้าหน้าที่กองประมงต่างประเทศเข้าร่วมประชุมหารือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA.. 

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ได้เดินทางเยือนกรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

   76 อ่าน : 4 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ได้เดินทางเยือนกรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในการเจรจา.. 

จัดพิธีประกาศตามมาตรการกำหนดฤดูปลามีไข่ (ฤดูน้ำแดง) และกำหนดชนิดขนาด และวิธีใช้เครื่องมือทำการประมง น่านน้ำภายใน ในระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ของพื้นที่น้ำจืดทั่วประเทศ 

   138 อ่าน : 1 เดือน

 

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กรมประมง จัดพิธีประกาศตามมาตรการกำหนดฤดูปลามีไข่ (ฤดูน้ำแดง) และกำหนดชนิดขนาด และวิธีใช้เครื่องมือทำกา.. 

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด และศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือประมง (Port In – Port Out Control Center) ที่ตราดและคลองใหญ่ 

   127 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด และศูนย์แ.. 

ร่วมในการประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดระเบียบกองเรือประมงบริเวณเขตรอยต่อทางทะเลระหว่างไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา (Technical Meeting on the Establishment of Cooperation for Management of Fishing Fleets in the Transboundary Areas of Thailand and Cambodia) 

   87 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2560 ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ได้เดินทางเยือนจังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเป็นประธานร่วมในการประ.. 

การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF) ครั้งที่ 9 และการประชุม ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (ASWGFi) ครั้งที่ 25 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์  

   123 อ่าน : 2 เดือน

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมตะพัดทอง กรมประมง ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมเตรียมการสำหรับการปร.. 

การประชุมเตรียมการความร่วมมือในการจัดระเบียบกองเรือประมงไทยและกัมพูชาบริเวณเขตรอยต่อทางทะเล ร่วมกับหน่วยงานภายในกรมประมงซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558  

   107 อ่าน : 2 เดือน

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมยี่สก กรมประมง ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมเตรียมการความร่วมมือในการจัดระเบียบก.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900