นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เดินทางมาเป็นประธานในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ การดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตการเกษตร ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2560 

   123 อ่าน : 2 เดือน

เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เดินทางมาเป็นประธานในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การติดตามประเมินผลสัม.. 

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดปัตตานี เยี่ยมชมการเลี้ยงกุ้งแนวทาง 3 สะอาดของสหกรณ์ประมงอ่าวคุ้งกระเบน จำกัด จังหวัดจันทบุรี เพื่อสานพลังประชารัฐการเลี้ยงกุ้งทะเล 

   112 อ่าน : 2 เดือน

วันที่ 4 กันยายน 2560 นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง พร้อมเจ้าหน้าที่จากกรมประมง และนายอดิศร์ กฤษณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เจริญโภคภัณ.. 

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง ประจำปี 2560  

   107 อ่าน : 2 เดือน

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง ประจำปี 2560 ณ.. 

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

   129 อ่าน : 3 เดือน

นศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง ได้เข้าร่วมประชุม ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนา.. 

เปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมงร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์และเสริมสร้างบรรยากาศให้มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร สถานที่ และบริเวณโดยรอบกรมประมง 

   135 อ่าน : 3 เดือน

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่กรมประมง นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อ.. 

“เกษตรแปลงใหญ่” เดินตามรอยเท้าพ่อหลวงอย่างพอเพียง จุดเปลี่ยนสู่ความเข้มแข็งของเกษตรกรประมงไทย 

   145 อ่าน : 3 เดือน

การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีการรวมกลุ่มผลิตสินค้าท.. 

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง  

   125 อ่าน : 3 เดือน

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา9.00น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง อ.ไชโย จ.อ.. 

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดงาน วันกุ้งประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 5 หัวข้อ "ฟาร์มกุ้งยุคใหม่ รักษ์และใส่ใจสิ่งแวดล้อม"  

   129 อ่าน : 3 เดือน

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดงาน วันกุ้งประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 5 หัวข้อ "ฟาร์มกุ้งยุ.. 

กรมประมงได้เปิดให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมง ร่วมลงนามถวายพระพร ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๑ กรมประมง 

   125 อ่าน : 3 เดือน

วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง นำคณะผู้บริหารและบุคลากรกรมประมง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล&.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900