นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่บ้านหนองนางขวัญ ตำบลเมืองเพีย จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโครงการ ส่งเสริมแปลงใหญ่ (ปลานิล)

   35 อ่าน : 1 วัน

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่บ้านหนองนางขวัญ ตำบลเมืองเพีย จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมติด.. 

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๐  

   89 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา (ศพก.) นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง .. 

จัดพิธีประกาศตามมาตรการกำหนดฤดูปลามีไข่ (ฤดูน้ำแดง) และกำหนดชนิดขนาด และวิธีใช้เครื่องมือทำการประมง น่านน้ำภายใน ในระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ของพื้นที่น้ำจืดทั่วประเทศ 

   136 อ่าน : 1 เดือน

 

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กรมประมง จัดพิธีประกาศตามมาตรการกำหนดฤดูปลามีไข่ (ฤดูน้ำแดง) และกำหนดชนิดขนาด และวิธีใช้เครื่องมือทำกา.. 

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมเกษตร แบบแปลงใหญ่ ด้านประมง ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง  

   137 อ่าน : 2 เดือน

วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง จัดประชุม รายงานผลการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมเกษตร แบบแปลงใหญ่ ด้านประมง&nb.. 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลเอก ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ผู้บริหารจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมประมง เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง 

   137 อ่าน : 2 เดือน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายอ.. 

ลงพื้นที่นำทีมเจ้าหน้าที่ตรวจตลาดเอซี สายไหม โดยมีการบูรณาการร่วมกับ 3 หน่วยงาน คือ กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมวิชาการเกษตร ในการสุ่มตรวจสินค้า อาทิ ปลา ปลาหมึก สัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง รวมถึง เนื้อหมู และผักผลไม้ โดยจะมีการนำสินค้าทั้งหมดส่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการ 

   117 อ่าน : 2 เดือน

วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่นำทีมเจ้าหน้าที่ตรวจตลาดเอซี สายไหม โดยมีการบูรณาการร่วมกับ 3 หน่วยงาน คือ ก.. 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ  

   188 อ่าน : 2 เดือน

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย คุณสิริกิติยา เจนเซน ทรงปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อ.. 

ร่วมบรูณาการตรวจสินค้าเกษตร เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภคก่อนเทศกาลสงกรานต์ 

   124 อ่าน : 2 เดือน

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง นำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ณ ตลาดแฮปป.. 

กรมประมง...บรรเทาผลกระทบชาวประมงเครื่องมือโพงพาง หนุนช่วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ชวนชาวประมงให้ปรับเปลี่ยนอาชีพ 

   149 อ่าน : 2 เดือน

นายมีศักดิ์  ภักดีคง  รองอธิบดีกรมประมง  เปิดเผยว่า  “โพงพาง” ถือเป็นเครื.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900