กรมประมง ได้จัดประชุมโดยเชิญนายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย นายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ชาวประมงพาณิชย์และชาวประมงพื้นบ้าน หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันในการทำการประมง 

   67 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ได้จัดประชุมโดยเชิญนายกสมาคมการประมงแ.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7 รายการเช้านี้ที่หมอชิต 

   107 อ่าน : 1 เดือน

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 11:00 น นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7 รายการเช้านี้ที่หมอชิต ใ.. 

ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ร่วมการประชุม ครม.สัญจรจังหวัดปัตตานีและสงขลา โดยมีท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมครั้งนี้  

   104 อ่าน : 1 เดือน

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560  นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง 
ลงพื้นที่จังหวัด.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมนาครั้งที่ 2 โครงการจัดทำนโยบายการพัฒนาการประมงของประเทศ พ.ศ.2560 - 2569 

   110 อ่าน : 2 เดือน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมนาครั้งที่ 2 โครงการจัดทำนโยบายการพัฒนาการประ.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง กับ Mr. Somphanh Chanphengxay อธิบดีกรมปศุสัตว์และการประมง กระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

   120 อ่าน : 2 เดือน

 

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ.. 

เปิดไอเดีย “เกษตรกรรุ่นใหม่” ใช้นโยบายแปลงใหญ่ พลิกวิฤตโรคระบาด เปิดโอกาสเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต “กุ้งทะเล” 

   166 อ่าน : 2 เดือน

นายอดิศร  พร้อมเทพ  อธิบดีกรมประมง  เปิดเผยว่า  ปัจจุบันการผลิตสินค้าประมง.. 

รับมอบบ่อพลาสติกจากบริษัท ศิวะบุตร จำกัด จำนวน 30 บ่อ พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดเชียงใหม่ในโครงการพระราชดำริต่อไป 

   139 อ่าน : 2 เดือน

เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง รับมอบบ่อพลาสติกจากบริษัท ศิวะบุตร จำกัด จำนวน 30 บ่อ พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเพ.. 

กรมประมง ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดงาน “ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “๙ แห่งพระมหากรุณาธิคุณ” ระหว่างวันที่ 7 – 12 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี 

   147 อ่าน : 2 เดือน

ดร.อดิศร  พร้อมเทพ  อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า  ด้วยวันที่ 7 พฤศจิกายน ของทุกปี ถือเป็น

วันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบ.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมชี้แจงรายละเอียด โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการประมง ประจำปี 2561  

   157 อ่าน : 2 เดือน

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมชี้แจงรายละเอียด โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหก.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900