นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมนาครั้งที่ 2 โครงการจัดทำนโยบายการพัฒนาการประมงของประเทศ พ.ศ.2560 - 2569

   31 อ่าน : 2 วัน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมนาครั้งที่ 2 โครงการจัดทำนโยบายการพัฒนาการประ.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง กับ Mr. Somphanh Chanphengxay อธิบดีกรมปศุสัตว์และการประมง กระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

   53 อ่าน : 4 วัน

 

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ.. 

เปิดไอเดีย “เกษตรกรรุ่นใหม่” ใช้นโยบายแปลงใหญ่ พลิกวิฤตโรคระบาด เปิดโอกาสเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต “กุ้งทะเล” 

   103 อ่าน : 1 สัปดาห์

นายอดิศร  พร้อมเทพ  อธิบดีกรมประมง  เปิดเผยว่า  ปัจจุบันการผลิตสินค้าประมง.. 

รับมอบบ่อพลาสติกจากบริษัท ศิวะบุตร จำกัด จำนวน 30 บ่อ พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดเชียงใหม่ในโครงการพระราชดำริต่อไป 

   85 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง รับมอบบ่อพลาสติกจากบริษัท ศิวะบุตร จำกัด จำนวน 30 บ่อ พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเพ.. 

กรมประมง ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดงาน “ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “๙ แห่งพระมหากรุณาธิคุณ” ระหว่างวันที่ 7 – 12 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี 

   112 อ่าน : 1 สัปดาห์

ดร.อดิศร  พร้อมเทพ  อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า  ด้วยวันที่ 7 พฤศจิกายน ของทุกปี ถือเป็น

วันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบ.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมชี้แจงรายละเอียด โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการประมง ประจำปี 2561  

   108 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมชี้แจงรายละเอียด โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหก.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง บันทึกเทปให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในรายการ “เดินหน้าปฏิรูป” ประเด็นความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย IUU  

   190 อ่าน : 3 สัปดาห์

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมยี่สก อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง บันทึกเทปให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในรายการ “เดิ.. 

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับของท่าเทียบเรือประมง” ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2560 

   146 อ่าน : 1 เดือน

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ห้องคอนเวนชั่น ฮอล ซี (Convention Hall C) ศูนย์บัญชาการแก้ไ.. 

“บิ๊กฉัตร” ลงพื้นที่เช็คความพร้อมระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมงไทย ปูทางรับ EU ก่อนตรวจเข้ม พฤศจิกายน นี้ มั่นใจอุตสาหกรรมประมงไทยต้องปลอด IUU ทั้งระบบ 

   206 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
พร้อมด้วยนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง นำคณะผ.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900