กรมประมง – สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย  แถลงข่าว “ข้อเท็จจริงการตรวจพบสารตกค้างของสินค้ากุ้งไทยในสหรัฐฯ”

   39 อ่าน : 2 วัน

เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และ ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมอาหารแช่เยือ.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง รับมอบ ส.ค.ส. พระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งทรงโปรดเกล้าฯให้นายมานพ ตั้งตรงไพโรจน์ ที่ปรึกษากรมประมง เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน 

   54 อ่าน : 2 สัปดาห์

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง รับมอบ ส.ค.ส. พระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลั.. 

กรมประมงเตรียมประกาศปิดอ่าวไทย ประจำปี 2560 : ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ฯ ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. – 15 พ.ค. นี้ เผย..วางแผนการลาดตระเวนอย่างเข้มงวด และจัดกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยทะเล เขต 1 (ระยอง) เขต 2 (สงขลา) พร้อมบูรณาการร่วมกับ ศร.ชล. เต็มกำลังเพิ่มความถี่ในการตรวจ และใช้ระบบเทคโนโลยี VMS ประกอบกับข้อมูลจาก PIPO ในการเฝ้าระวัง ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558  

   161 อ่าน : 2 สัปดาห์

นายอดิศร  พร้อมเทพ  อธิบดีกรมประมง  กล่าวว่า กรมประมงเตรียมจัดพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูปลาที่มีไข่.. 

กรมประมงจัดสัมมนาผู้บริหารกรมประมง ปีงบประมาณ 2560 

   125 อ่าน : 2 สัปดาห์

กรมประมงจัดสัมมนาผู้บริหารกรมประมง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อรับทราบนโยบาย ทิศทางการบริหารงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุ.. 

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะประมง ณ บริเวณอาคารบุญ อินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

   110 อ่าน : 2 สัปดาห์

 

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมข้าราชการกรมประมง ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ อ.. 

ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนความร่วมมือทางด้านประมง  

   62 อ่าน : 3 สัปดาห์

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่ง.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมง ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว  

   97 อ่าน : 3 สัปดาห์

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมง ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว รองประธานคณะกรรมา.. 

กรมประมงจัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ของข้าราชการบรรจุใหม่จำนวน ๑๐๖ ราย 

   67 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมงจัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิน.. 

ร่วมแถลงข่าว "ปีใหม่สุขใจ กระทรวงเกษตรฯ ใส่ใจผู้บริโภค" ณ แมคโคร สาขากัลปพฤษ์ กรุงเทพฯ 

   100 อ่าน : 1 เดือน

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง นางอุมาพร .. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900