กรมประมง...แถลงโชว์ผลการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ หลังพบฝูงลูกปลาทูชุกชุมโผล่เต็มอ่าวไทย พร้อมออกประกาศฯ ฉบับใหม่บังคับใช้อย่างเข้มข้น!!! 

   168 อ่าน : 6 วัน

“กรมประมง” แถลงผลการประกาศใช้มาตรการปิดอ่าวไทย 3 เดือนปี 60  เห็นผลทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นชัดเจน ผลสำรวจหลังมาตรการ.. 

แถลงข่าวผลการประกาศใช้มาตรการปิดอ่าวไทย 3 เดือนปี 60 เห็นผลทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นชัดเจน ผลสำรวจหลังมาตรการพบฝูง “ปลาทู” สัตว์น้ำเศรษฐกิจกลับมาชุกชุม ชาวประมงทำผิดกฎหมายน้อยลง

   44 อ่าน : 6 วัน

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง  นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงแถลงข่าวผลการประกาศใช.. 

กรมประมง รณรงค์ “ฤดูน้ำแดง ปี 60” ประกาศ! ห้ามจับสัตว์น้ำจืดในช่วงวางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน เพื่ออนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน 

   124 อ่าน : 1 สัปดาห์

กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรห้ามจับสัตว์น้ำจืดในฤดูที่ปลาน้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 15&nbs.. 

อธิบดีประมง...มั่นใจ ! หลังตั้ง คกก.เค้นความจริง จนท. ไม่เกี่ยวข้องขบวนการปลอมแปลงเอกสารการส่งออกสัตว์น้ำไปต่างประเทศ พร้อมร่วมมือหาผู้กระทำผิดมาลงโทษ 

   132 อ่าน : 2 สัปดาห์

อธิบดีประมง...มั่นใจ ! หลังตั้ง คกก.เค้นความจริง
จนท. ไม่เกี่ยวข้องขบวนการปลอมแปลงเอกสารการส่งออกสัตว์น้ำไปต่างประเทศ
พร้อมร่วมมือหาผ.. 

ขอความร่วมมือปฏิบัติตามประกาศกรมประมง เรื่องประกาศเจตจำนงสุจริต 

   112 อ่าน : 2 สัปดาห์


 

ประมงติดตามสถานการณ์ปลากะพงขาวตายกว่า 80 ตัน มูลค่าความเสียหายกว่า 12 ล้านบาท พร้อมวางแนวทางแก้ปัญหาระยะเร่งด่วน และ ระยะยาว 

   341 อ่าน : 3 สัปดาห์

จากเหตุการณ์ปลากะพงที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ในกระชังริมทะเลสาบสงขลา พื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ลอยตายติดต่อกันมาตั.. 

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมเกษตร แบบแปลงใหญ่ ด้านประมง ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง  

   105 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง จัดประชุม รายงานผลการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมเกษตร แบบแปลงใหญ่ ด้านประมง&nb.. 

เข้ารับมอบเงินสนับสนุนการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน ๒๐ ล้านบาท จากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในพิธีมอบเงินสนับสนุน โครงการ “จัดสร้างปะการังเทียม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๖๐  

   70 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ นายอดิศร พร้อมเทพ พร้อมคณะผุ้บริหารกรมประมง เข้ารับมอบเงินสนับสนุนการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน ๒๐.. 

กรมประมง และ ศปมผ. แถลงกรณีข่าวการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐเอื้อทำประมงผิดกฎหมาย 

   135 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และ พลเรือโท วรรณพล กล่อมแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ร.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900