๒ เมษายน ๒๕๖๑ ทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

   96 อ่าน : 3 สัปดาห์

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมา ทรงปล่อยพันธุ์ปลา ซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เนื.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมงร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

   71 อ่าน : 3 สัปดาห์

วันที่ 1 เมษายน 2561 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมงร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย  

   138 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย ประเด็น ความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการทำ.. 

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายแบบบูรณาการ ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

   107 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ก.. 

กรมประมงร่วมกับสถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ได้จัดการสัมมนา หัวข้อ Thailand's path to sustainable fisheries ในงานแสดงสินค้า North America Seafood Exposition 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2561 ที่ Boston Convention ณ กรุงบอสตัน สหรัฐอเมริกา  

   143 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 กรมประมงร่วมกับสถานทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ได้จัดการสัมมนา หัวข้อ Thailand's path to sustain.. 

กรมประมง ร่วม ครม.สัญจร 

   151 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 นายอดิศร พร้อเทพ อธิบดีกรมประมง ร่วมเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดสมุทรสาครและเพชรบุรี โดย.. 

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จังหวัดสมุทรสาคร 

   116 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐น. นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่เกี่ยวข.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง นายมงคล สุขเจริญคณา นายกสมาคมประมงแห่งประเทศไทย และ นายปิยะ เทพแย้ม รองนายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว การประกาศใช้มาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง (ปิดอ่าวไทย ประจำปี ๒๕๖๑) ประกาศฉบับใหม่นี้ 

   135 อ่าน : 2 เดือน

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง นายมงคล สุขเจริญคณา นายกสมาคมประมงแห่งประเทศไทย และ นายปิยะ เทพแย.. 

ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาวิชาการ วิจัยและบริการด้านสุขภาพสัตว์น้ำ  

   125 อ่าน : 2 เดือน

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาวิชาการ วิจั.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900