ต้อนรับคณะเอกอัครราชฑูตไทยประจำกรุงไนโรบี ประเทศเคนยา 

   52 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ต้อนรับคณะเอกอัครราชฑูตไทยประจำกรุงไนโรบี ประเทศเคนยา เข้าพบท่านอธิบดีกรมประมงเพื่อแนะน.. 

กรมประมง...เผยมาตรการปิดอ่าวไทยตอนกลาง ปี 60 เห็นผล เตรียมประกาศใช้ปิดอ่าวไทยตัว ก ต่อเนื่องอีก 8 จังหวัด ถึง 30 กันยา หนุนคุมวงจรแพร่พันธุ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

   116 อ่าน : 1 สัปดาห์

“กรมประมง” เผยผลบังคับใช้มาตรการปิดอ่าวไทยตอนกลาง ปี 60 เห็นผล พบลูกพันธุ์
สัตว์น้ำเศรษฐกิจโอกาสรอดสูงขึ้น เตรียมปร.. 

กรมประมง...เตรียมนำฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมทั่วประเทศ เข้าสู่มาตรฐาน มกษ. 7432 – 2558 หนุนกุ้งปลอดโรคทั้งระบบ มีผลบังคับใช้ 18 มิถุนายน นี้ 

   83 อ่าน : 1 สัปดาห์

 กรมประมง...เตรียมบังคับใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแ.. 

กรมประมงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานว่าด้วยความร่วมมือ ไทย-เมียนมา ครั้งที่1 

   77 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ กรมประมงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานว่าด้วยความร่วมมือ ไทย-เมียนมา ครั้งที่1 ซึ่งเ.. 

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามนโยบายประชารัฐ  

   102 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง 
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. แล.. 

กรมประมง...แถลงโชว์ผลการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ หลังพบฝูงลูกปลาทูชุกชุมโผล่เต็มอ่าวไทย พร้อมออกประกาศฯ ฉบับใหม่บังคับใช้อย่างเข้มข้น!!! 

   230 อ่าน : 1 เดือน

“กรมประมง” แถลงผลการประกาศใช้มาตรการปิดอ่าวไทย 3 เดือนปี 60  เห็นผลทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นชัดเจน ผลสำรวจหลังมาตรการ.. 

แถลงข่าวผลการประกาศใช้มาตรการปิดอ่าวไทย 3 เดือนปี 60 เห็นผลทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นชัดเจน ผลสำรวจหลังมาตรการพบฝูง “ปลาทู” สัตว์น้ำเศรษฐกิจกลับมาชุกชุม ชาวประมงทำผิดกฎหมายน้อยลง 

   83 อ่าน : 1 เดือน

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง  นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงแถลงข่าวผลการประกาศใช.. 

กรมประมง รณรงค์ “ฤดูน้ำแดง ปี 60” ประกาศ! ห้ามจับสัตว์น้ำจืดในช่วงวางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน เพื่ออนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน 

   205 อ่าน : 1 เดือน

กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรห้ามจับสัตว์น้ำจืดในฤดูที่ปลาน้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 15&nbs.. 

อธิบดีประมง...มั่นใจ ! หลังตั้ง คกก.เค้นความจริง จนท. ไม่เกี่ยวข้องขบวนการปลอมแปลงเอกสารการส่งออกสัตว์น้ำไปต่างประเทศ พร้อมร่วมมือหาผู้กระทำผิดมาลงโทษ 

   167 อ่าน : 1 เดือน

อธิบดีประมง...มั่นใจ ! หลังตั้ง คกก.เค้นความจริง
จนท. ไม่เกี่ยวข้องขบวนการปลอมแปลงเอกสารการส่งออกสัตว์น้ำไปต่างประเทศ
พร้อมร่วมมือหาผ.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900