กรมประมงและกรมเจ้าท่า ร่วมจัดการประชุมชี้แจง การจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ และเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ 

   92 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 15.30 น. กรมประมงและกรมเจ้าท่า ร่วมจัดการประชุมชี้แจง การจดทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ และเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ โดยมี.. 

ร่วมเสวนาเรื่องแนวทางการปฏิรูปกองเรือประมง เครื่องมือทำการประมงและการใช้แรงงานในเรือ เพื่อก้าวเข้าสู่การทำประมงอย่างยั่งยืนในยุคThailand4.0  

   75 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ร่วมเสวนาเรื่องแนวทางการปฏิรูปกองเรือประมง เครื่องมือทำการประมงและการใช้แรงงานในเรือ เพ.. 

กรมประมง...ชวนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 6 - 24 มีนาคมนี้ เตรียมปล่อย “เงินกู้” เพิ่มสภาพคล่องช่วย เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจากเหตุอุทกภัย 

   100 อ่าน : 3 สัปดาห์

จากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ได้อนุมัติวงเงินจำนวน 350 ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้กรมประมงกู้เงินจากกองทุนสงเ.. 

กรมประมง...หนุนนโยบาย ก.เกษตรฯ เร่งนำร่องเปิดธนาคารสินค้าประมงยกระดับสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเกษตรกร

   48 อ่าน : 3 สัปดาห์

นายอดิศร  พร้อมเทพ  อธิบดีกรมประมง  เปิดเผยว่ากรมประมงได้จัดทำโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายของกระทร.. 

กรมประมงประกาศให้เจ้าของเรือ หรือผู้ควบคุมเรือขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป นำเรือประมง และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ เข้าตรวจสอบสภาพการทำงานของอุปกรณ์ VMS ให้พร้อมใช้งาน ณ ศูนย์แจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง (PIPO) ก่อนออกทำการประมง หนุนแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย 

   189 อ่าน : 3 สัปดาห์

นายอดิศร  พร้อมเทพ  อธิบดีกรมประมง  เปิดเผยว่า พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 กำหนดให้เรือประมงขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป ที่ออกทำก.. 

กรมประมง – สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย  แถลงข่าว “ข้อเท็จจริงการตรวจพบสารตกค้างของสินค้ากุ้งไทยในสหรัฐฯ” 

   95 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และ ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมอาหารแช่เยือ.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง รับมอบ ส.ค.ส. พระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งทรงโปรดเกล้าฯให้นายมานพ ตั้งตรงไพโรจน์ ที่ปรึกษากรมประมง เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน 

   73 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง รับมอบ ส.ค.ส. พระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลั.. 

กรมประมงเตรียมประกาศปิดอ่าวไทย ประจำปี 2560 : ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ฯ ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. – 15 พ.ค. นี้ เผย..วางแผนการลาดตระเวนอย่างเข้มงวด และจัดกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยทะเล เขต 1 (ระยอง) เขต 2 (สงขลา) พร้อมบูรณาการร่วมกับ ศร.ชล. เต็มกำลังเพิ่มความถี่ในการตรวจ และใช้ระบบเทคโนโลยี VMS ประกอบกับข้อมูลจาก PIPO ในการเฝ้าระวัง ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558  

   181 อ่าน : 1 เดือน

นายอดิศร  พร้อมเทพ  อธิบดีกรมประมง  กล่าวว่า กรมประมงเตรียมจัดพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูปลาที่มีไข่.. 

กรมประมงจัดสัมมนาผู้บริหารกรมประมง ปีงบประมาณ 2560 

   149 อ่าน : 1 เดือน

กรมประมงจัดสัมมนาผู้บริหารกรมประมง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อรับทราบนโยบาย ทิศทางการบริหารงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยุ.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900