นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมประมง เข้าถวายพานทองดอกไม้ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

   9 อ่าน : 14 ชั่วโมง

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมประมง เข้าถวายพานทองดอกไม้ และร่วมลงน.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมคณะผู้บริหารกรมประมง เข้าร่วมบันทึกแถบวีดิทัศน์การอ่านบทอาเศียรวาทราชสดุดี เพื่อถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

   20 อ่าน : 1 วัน

วันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐๐ นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมคณะผู้บริหารกรมประมง เข้าร่วมบันทึกแถบวีดิทัศน์การอ่านบทอาเศียรว.. 

พรก.ประมง 58 โทษ ริบเรือ รุนแรง อธิบดีประมง...ชี้แจง..กฎหมายใหม่จะริบเรือในความผิดร้ายแรงเท่านั้น 

   136 อ่าน : 3 วัน

จากการร้องเรียนของชาวประมงว่ากฎหมายฉบับใหม่ที่ออกมาเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 สร้างปัญหากับชาวประมงมากแค่ทำผิดเล็กน้อยมีโทษถึงขั้นยึดเรือ ถือเป็นการเข.. 

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 NBT 

   97 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหารกรมประมง ร่วม.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ให้สัมภาษณ์ ประเด็น การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) 

   115 อ่าน : 3 สัปดาห์

เมื่อวันที่ี 30 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมยี่สก อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 2 กรมประมง นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ให้สัมภาษณ์ ประเด็น กา.. 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ ทรงจัดตู้ปลา เพื่อประทานแก่ผู้จัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ ๒๙ 

   98 อ่าน : 3 สัปดาห์

เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค อำเภอธัญบุรี จั.. 

ผู้บริหาร JSMEA เข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมประมง 

   79 อ่าน : 4 สัปดาห์

เมื่อ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. Mr. Hirushi Ishida, Deputy Manager, Japan Ship Machinery and Equipment Association (JSMEA) และคณะฯ.. 

กรมประมงแจงแนวทางในการควบคุมการทำการประมง เพื่อลดอัตราการจับสัตว์น้ำขนาดเล็ก 

   101 อ่าน : 4 สัปดาห์

จากข่าวที่เรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บังคับใช้ ม.57 พระราชกำหนดการประมง 2558 เพื่อยับยั้งการทำลายพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน &nb.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย (Department Agiculture and water Resources-DAWR)  

   88 อ่าน : 1 เดือน

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย (D.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900