คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองจากโรงเรียนบ้านมะนังยง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี จำนวน 85 คน เข้าเยี่ยมชม

   48 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 22 มีนาคม 2561 คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองจากโรงเรียนบ้านมะนังยง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี จำนวน 85 คน เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานด้านการเพาะเลี้ย.. 

อบรม โครงการอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ "๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ประจำปีงบประมาณ 2561 แก่เกษตรกรอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย  

   70 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) จัดฝึกอบรม โครงการอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงก.. 

ประมงจังหวัดมหาสารคาม ประธานในการประชุม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2561 

   62 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13.30.น นายสุรพงษ์ ศิริเวช ประมงจังหวัดมหาสารคาม ประธานในการประชุม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2561 พร้อมด้วยนาย.. 

องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง จำนวน 105 คน เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง 

   57 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง จำนวน 105 คน เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง โดยมีนางสาวจุฑาภัสส์ เตียะเพช.. 

ออกปฏิบัติงานเข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพด้านการประมงพร้อมทั้งให้คำแนะนำการเพาะเลี้ยงปลาและจระเข้  

   68 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 12 มีนาคม 2561 ประมงจังหวัดนครปฐม (นายชุมพล ทรัพยวโรดม) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และประมงอำเภอดอนตูม ได้ออกปฏิบัติง.. 

มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามและพันธุ์ปลาน้ำจืด ให้กับสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสตูลเพื่อ ปล่อย สระน้ำ ม.7 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล จำนวน 5 แห่ง 

   76 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 9 มีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม ให้กับสำนักงานประมงจังหวัดสงขลาเพื่อปล่อย ทะเลสาปสงฃ.. 

เข้าปฏิบัติงานด้านการประมงในพื้นที่โครงการพัฒนาแบบพื้นสูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านยะแปะทะ หมู่ 9 ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

   61 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ 5-8 มีนาคม 2561 : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก เข้าปฏิบัติงานด้านการประมงในพื้นที่โครงการพัฒนาแบบพื้นสูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ต.. 

ลงพื้นที่นัดเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 

   71 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นโดยนายฉลอมชัย เปล่งชัย ประมงอำเภอบ้านไผ่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้.. 

ปล่อยลูกพันธ์ุปลาบึกขนาด 5-7 นิ้ว จำนวน 270 ตัว และปลากินพืชจำนวน 30,000 ตัว บริเวณหน้าสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน เนื่องในวันมาฆะบูชา 

   86 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี ปล.. 

ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้และเตรียมความพร้อมของเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (zoning by agri-map) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

   66 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม มอบหมายให้นายธวัชชัย ธาตุทอง นักวิชาการประมง และคณะ ร่วมกับนางธั.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900