ศปจ.พัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ตลาดนัดซาไก

   39 อ่าน : 3 สัปดาห์

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมห.. 

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561

   45 อ่าน : 3 สัปดาห์

วันอังคารที่26 ธันวาคม 2560  นางพจนีย์ รักกลิ่น ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมจัดงานคลีนิคเคลื.. 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี ให้การสนับสนุนวิทยากรในการจัดอบรมบุคลากรภายนอก ตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

   44 อ่าน : 1 เดือน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี ให้การสนับสนุนวิทยากรในการจัดอบรมบุคลากรภายนอก ตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรับโคร.. 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดตรัง ซึ่งนำคณะประมงอาสา จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

   38 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดตรัง ซึ่งนำคณะประมงอาสา จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมช.. 

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

   48 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ หอประชุม.. 

การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม เพิ่มปริมาณและความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำ ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

   40 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการพัฒนาเกษตรแปลง.. 

อบรมบุคลากรภายนอก ตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรับโครงสร้างระบบการผลิตอุตสาหกรรมประมงและประมงต่อเนื่อง ในหัวข้อกิจกรรม “ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในร่องสวน”

   45 อ่าน : 1 เดือน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี ให้การสนับสนุนวิทยากรในการจัดอบรมบุคลากรภายนอก ตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรับโคร.. 

จัดฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) รุ่นที่ ๔ ในเขตพื้นที่ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

   49 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการพัฒน.. 

ประมงอำเภอเมืองยะลา จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561 

   65 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 นางบุษราคัม หมื่นสา ประมงอำเภอเมืองยะลา จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 25.. 

จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านกล้วย หมู่ที่ 1 ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี จำนวน 50 ราย

   49 อ่าน : 1 เดือน

  เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี โดย กลุ่มพัฒนาและส่งเสร.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900