ผู้นำชุมชนและชาวประมงปล่อยพันธุ์ปลากระพงขาวขนาด 1-2 เซนติเมตร ณ บ้านท่าเข็น ตำบลคลองแดน อำเภอ ระโนด จังหวัดสงขลา จำนวน 20,000 ตัว

   41 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ 4 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวประมงปล่อยพันธุ์ปลาก.. 

สำนักงานประมงจังหวัดยะลา โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการการทำการประมงในเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

   34 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ 3 เมษายน 2561 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการการทำการประมงในเขื่อนบางลาง .. 

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ จัดประชุมชี้แจง "โครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม" (งบจังหวัด) ณ ศาลาวัดศรีสว่าง บ้านโคกกุงใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

   45 อ่าน : 3 สัปดาห์

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู นำโดย นายสมจิตร์ พงษ์ภุมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำ.. 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี สนับสนุนลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ให้แก่ชุมชนประมงพื้นบ้านธนาคารปูม้าหาดเจ้าสำราญ-แหลมผักเบี้ย

   39 อ่าน : 3 สัปดาห์

วันที่ 2 เมษายน 2561. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี สนับสนุนลูกพันธุ์สัตว์น้ำ กุ้ง จำนวน 500,000 ตัว ปู จำนวน 100,000 ตัว .. 

พิธีมอบพันธุ์สัตว์น้ำแก่เกษตรกร ในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 

   52 อ่าน : 3 สัปดาห์

วันที่ 30 มีนาคม 2561 นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอหนองแซง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์สัตว์น้ำแก่เกษตรกร ในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ .. 

ประชุมเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ของหน่วยงานกรมประมงในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

   49 อ่าน : 3 สัปดาห์

วันที่ 29 มีนาคม 2561 ผู้ตรวจราชการกรม เขต 13 (นางสาวสุวิมล กีรติวิริยาภรณ์ ) เดินทางมาประชุมเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชกา.. 

จัดฝึกอบรมคณะกรรมการแหล่งน้ำพร้อมกับสร้างคอกอบุบาลลูกปลา และ สร้างแหล่งอาหารธรรมชาติโครงการบริหารจัดการ แหล่งน้ำฯ (งบจังหวัด)  

   53 อ่าน : 3 สัปดาห์

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู นำโดย นายสมจิตร์ พงษ์ภุมมา หก.บริหารจัดการด้านการประมง นายสมภาร วังคีรี ประมงอำเภอนากลาง และเ.. 

กิจกรรมการเข้าร่วมโครงการสร้างฝายมีชีวิตในพื้นที่บ้านนาสา หมู่ที่ ๓ ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

   42 อ่าน : 3 สัปดาห์

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศู.. 

เข้าร่วมโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

   38 อ่าน : 3 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต7 (ชลบุรี) เข้าร่วมโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วน.. 

การจัดฝึกอบรมโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”ประจำปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่จังหวัดนครนายก รุ่นที่ 1 

   54 อ่าน : 4 สัปดาห์

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดนครนายก ได้มอบหมายให้นางสุภาณี มัจฉา ประมงอำเภอปากพลี และนายอนิวรรตน์ สมชีวิตา นักวิชาก.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900