น่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 650,000 ตัว

   44 อ่าน : 2 วัน

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. หน่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่.. 

นายเกียรติศักดิ์ โฆษิตชัยวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม มาตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน

   39 อ่าน : 3 วัน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายเกียรติศักดิ์ โฆษิตชัยวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม มาตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมีเรือ.. 

ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อกำหนดพื้นที่เพาะเลี้ยงหอยทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

   35 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2560 เวลา 14.00 น. ประมงจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับนายอำเภอบ้านแหลม ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ผอ.. 

ร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัยตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพปลาหรือตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ำ

   35 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2560 ได้มีการจัดประชุมเกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัยตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพปลาหรือตลาดกลางซื.. 

คณะครูจากสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าศึกษาดูงานการเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำ

   36 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 คณะครูจากสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าศึกษาดูงานการเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำ ที่ศูนย์วิจัยและพ.. 

จัดฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18- 19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา

   50 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง กองตรวจการประมง จัดฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎห.. 

ออกหน่วยให้บริการประชาชนโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2560

   21 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 18 กรกฏาคม 2560 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนโครงการหน่วยบำ.. 

มอบกระชังโครงการส่งเสริมเลี้ยงปลาแบบผสมผสานตามแนวพอเพียงฯ.. 

   208 อ่าน : 11 เดือน

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น โดยนายอำพล จินดาวงค์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงพร้อมด้วยนายพลศักดิ์ มีศรี เจ.. 

เปิดโครงการสัมนาการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวัง การทำประมงระดับจังหวัด 

   201 อ่าน : 11 เดือน

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 นายวัชรินทร์ รักษ์ยอดจิต ประมงจังหวัดปัตตานี ได้เป็นประธานเปิดโครงการสัมนาการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวัง การทำประมงระดับจังหวั.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900