จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day) อำเภอสวนผึ้ง

   4 อ่าน : 1 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 นางสายหยุด ฤทธิ์ช่วยประมงอำเภอสวนผึ้ง ร่วมจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day) ณ ศูนย์เร.. 

ร่วมออกหน่วยบริการเกษตรกรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) อำเภอบ้านคา

   3 อ่าน : 1 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมออกหน่วยบริการเกษตรกรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Fiel.. 

“หว่านแห จับปลา หรรษา บุรีรัมย์” หนองซับสมบูรณ์ จ.บุรีรัมย์ ธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านประมง ประสบความสำเร็จ เล็งเป็นธนาคารประมงต้นแบบ 

   57 อ่าน : 6 วัน

จากการที่กรมประมงได้ดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านประมง โดยได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 เพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำในชุมชนของตัวเอ.. 

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่งออก ไปสปป.ลาว

   32 อ่าน : 6 วัน

วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 12.30 น. นายบุญส่ง พานชัยภูมิ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด่านฯ นำโดยนายสมจิตร์ พุทธ.. 

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง จัดเจ้าหน้าที่ตรวจเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำจากประเทศ Myanmar ที่จุด Chokepoint (แพธนสาร) สัตว์น้ำที่ขออนุญาต

   19 อ่าน : 6 วัน

วันที่ 19 เมษายน 2561 ว่าที่ ร.ต.สมนึก พรหมศร หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง จัดเจ้าหน้าที่ตรวจเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำจากประเทศ Myanmar ที่จุด Cho.. 

ผลการตรวจสอบพบว่าถูกต้องตรงตามใบอนุญาตขอนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และถูกต้องตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจปล่อยสินค้าและบันทึกข้อมูลผลการตรวจปล่อยในระบบ Fisheries Single Window (FSW) 

   51 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 ว่าที่ ร.ต.สมนึก พรหมศร หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง จัดเจ้าหน้าที่ตรวจเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำจากประเทศ Myanmar ที่จุ.. 

ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 1,000,000 ตัว ในทะเลสาบสงขลา ณ บ้านปากบางภูมี หมู่ที่ 3 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 

   66 อ่าน : 2 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวประมงในพื้นที่ช.. 

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยร่วมกันปล่อยกุ้งกุลาดำ จำนวน 5 แสนตัว ณ บ้านในถุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

   49 อ่าน : 2 สัปดาห์

เมื่อวัันที่ 9 เมษายน 2561เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวประมงในพื้นที่ชุ.. 

อบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร กิจกรรมพัฒนาการเลี้ยงปลาสลิดรองรับกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ และได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประมงให้แก่เกษตรกร จำนวน 50 ราย

   32 อ่าน : 2 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 นายสุรพงษ์ ศิริเวช ประมงจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร กิจกรรมพัฒนาการเลี้ย.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900