ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ในกิจกรรมเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ ณ ฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกโก อ.สุไหงปาดี

   20 อ่าน : 3 วัน

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนราธิวาส ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 60,000 ตัว ในกิจกรรมเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้.. 

จัดประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศของกรมประมง กับผู้ประกอบการเรือประมง/ผู้ควบคุมเรือ ในเรื่องกำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงานสมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 พ.ย.60

   38 อ่าน : 3 วัน

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้จัดประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกา.. 

กิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำภายใน พื้นที่ แม่น้ำมูล อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ - อำเภอชุมพลบุรี และอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  ผลดำเนินการ ร่วมกับผู้นำชุมชน

   26 อ่าน : 3 วัน

วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2560 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์ โดยนายศักดิ์ชัย หนูน้อย ตำแหน่งช่างเครื่องเรือ ช 3 พร้อมเจ้า.. 

เข้าพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตำบลบ้านโปร่งและตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี เพื่อสอบถามความต้องการหัวข้อเรื่องในการที่จะจัดอบรมโครงการ Smart Farmer ด้านการประมงประจำปีงบประมาณ 2561  

   51 อ่าน : 4 วัน

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายสุวิท ชูช่วย ประมงอำเภอหนองโดน พร้อมด้วยนางสาวพวงทอง วันมงคล นักวิชาการประมงฯ และนายสมชาย สุเรรัมย์เจ้าพนักงานประม.. 

การสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชปล่อยแหล่งน้ำสาธารณะ

   38 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน  2560 

จัดแสดงนิทรรศการพันธุ์ปลาพระราชทาน ในหลวงรัชกาลที่ 9 พันธ์ปลาไทย พรรณไม้น้ำและปลาสวยงาม ในงาน"มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ประจำปี 2560 

   56 อ่าน : 1 สัปดาห์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดแสดงนิทรรศการพันธุ์ปลาพระราชทาน ในหลวงรัชกาลที่ 9 พันธ์ปลาไทย พร.. 

เจ้าหน้าที่เรือตรวจ ฯ 202 รวม 5 นาย ออกปฏิบัติงานตามกิจกรรมย่อยการควบคุมเฝ้าระวังการทพการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง บริเวณปากร่องน้ำทับละมุ ในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา 

   63 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 6 พฤษจิกายน 2560 นปท.เกาะสิมิลัน พังงา ศปท.เขต 3 (กระบี่) กองตรวจการประมง กรมประมงโดย นายเทิดศักดิ์ มิตรวงค์ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พ.. 

ตรวจเยี่ยมศูนย์เครื่อข่ายด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)ในพื้นที่ตำบลหนองโดน 

   56 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายสวิท ชูช่วยประมงอำเภอหนองโดน ได้ปฏิบัติงานติดตามตรวจเยี่ยมศูนย์เครื่อข่ายด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิท.. 

เจ้าพนักงานประมงประมงปฏิบัติงาน ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก ไปสปป.ลาว ที่หน้าสำนักงานด่านฯ 

   80 อ่าน : 2 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.10 น. นายบุญส่ง พานชัยภูมิ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัด.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900