มอบกระชังโครงการส่งเสริมเลี้ยงปลาแบบผสมผสานตามแนวพอเพียงฯ.. 

   184 อ่าน : 10 เดือน

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น โดยนายอำพล จินดาวงค์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงพร้อมด้วยนายพลศักดิ์ มีศรี เจ.. 

เปิดโครงการสัมนาการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวัง การทำประมงระดับจังหวัด 

   177 อ่าน : 10 เดือน

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 นายวัชรินทร์ รักษ์ยอดจิต ประมงจังหวัดปัตตานี ได้เป็นประธานเปิดโครงการสัมนาการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวัง การทำประมงระดับจังหวั.. 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบติดตามเรือประมง (VMS) และแนวทางการควบคุมเฝ้าระวังเรือประมง  

   215 อ่าน : 10 เดือน

วันที่ 15-17 สิงหาคม 2559 นางทิพาพร แก้วประเสริฐศรี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งา.. 

การคัดเลือกประมงอาสาดีเด่นฯ พร้อมคณะเข้าพื้นที่ตรวจเยี่ยมุประมงอาสาดีเด่นระดับเขต 13 จังหวัดอำนาจเจริญ 

   190 อ่าน : 10 เดือน

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 นายสมโภชน์ กริบกระโทก ผู้ตรวจราชการกรม กรมประมง ในฐานะประธานกรรมการคัดเลือกประมงอาสาดีเด่นฯ พร้อมคณะเข้าพื้นที่ตรวจเยี่ยมุประ.. 

นำเกษตรกรดูงานการจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล จาก "ระบบการเลี้ยงภายในฟาร์ม" 

   190 อ่าน : 10 เดือน

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 นำเกษตรกรดูงานการจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล จาก "ระบบการเลี้ยงภายในฟาร์ม" พร้อมรับฟังการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่อ.. 

ท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง มาเยี่ยมเยียนประมงอาสาดีเด่นจังหวัดเพชรบุรี 

   171 อ่าน : 10 เดือน

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 นาย เกียรติศักดิ์ โฆษิตชัยวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง มาเยี่ยมเยียนประมงอาสาดีเด่นจังหวัดเพ.. 

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ บริเวณวัดพระพุทธฉาย อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 

   214 อ่าน : 10 เดือน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.15 น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเพื่อถว.. 

จัดฝึกอบรมเกษตรกรและผู้ประกอบการหลักสูตร การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเข้าสู่มาตรฐานและการลดขั้นตอนเพื่อการส่งออก 

   225 อ่าน : 11 เดือน

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี โดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการประมงจัดฝึกอบรมเกษตรกรและผู้ประกอบการหลักสูตร การจัดก.. 

พิธีเปิดโครงการรณรงค์ ปลูกหญ้าแฝก และกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ  

   227 อ่าน : 11 เดือน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นายธีรทัศน์ ศิริแดง ประมงจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ ปลูกหญ้าแฝก และกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ส.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900