ร่วมจัดประชุมชี้แจง รับฟังปัญหาพร้อมให้คำแนะนำ การแก้ไขปัญหาการทำการประมงให้ถูกต้องตามข้อกำหนด กฏหมาย การประมงฉบับใหม่ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๐ใหักับชาวประมงในบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

   15 อ่าน : 2 วัน

วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานปร.. 

จัดการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน ตามโครงการประมงโรงเรียน หลักสูตร" การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม พรรณไม้น้ำและการจัดตู้ปลาอย่างง่าย" ประจำปีงบประมาณ 2561

   29 อ่าน : 2 วัน

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

จัดนิทรรศการในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดทุ่งนารี หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

   13 อ่าน : 2 วัน

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 นางสุวิมล .. 

โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง(Zoning by Agri-Map) อำเภอเนินขามและหันคา

   16 อ่าน : 3 วัน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท) นำลูกพันธุ์สัตว์น้ำ และวัสดุทางการเกษตร มอบให้เกษตรกรอำเภอ.. 

ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

   29 อ่าน : 4 วัน

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 นายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดยะลา ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดยะลา ให้การต้อนรับนายมีศักดิ์ ภักดีค.. 

เจ้าหน้าที่จากกรมประมงเข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบการประเมินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประเภทเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามประจำปี 2561  

   52 อ่าน : 6 วัน

 วันที่ 15 มกราคม 2561 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมกา.. 

จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ปลากะพงขาว)” แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  

   56 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดฝึกอบรมหลักสูตร.. 

จัดฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลากะพงขาว

   44 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทราจัดฝึกอบรมหลักสูตร.. 

จัดประชาคมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการเลี้ยงปลาในกระชังในแหล่งน้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน(แม่น้ำพอง, แม่น้ำชี) ณ บ้านห้วยทราย หมู่๗ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

   49 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นโดยนางอัมพุชินี ภักดี หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย นายนพดล กัสยากร ประมง.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900