นายถาวร ทันใจ ผอ.กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากเนชั่นทีวี 

   86 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ กรมประมง  นายถาวร ทันใจ ผอ.กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากเนชั่นทีวี ประ.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย  

   140 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย ประเด็น ความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการทำ.. 

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมพันธมิตรกุ้งอาเซียน ครั้งที่ 8 (The 8th Meeting of ASEAN Shrimp Alliance)  

   85 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมพันธมิตรกุ้งอาเซียน ครั้งที่.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ร่วมประชุมพร้อมให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรมและสัมมนาอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ 

   110 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ร่วมประชุมพร้อมให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรมและสัมมนา.. 

จัดการฝึกอบรม หลักสูตร #การเขียนข่าวและจัดทำภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 3 

   70 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานเลขานุการกรม จัดการฝึกอบรม หลักสูตร 

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์ ครั้งที่ 2/2561 

   70 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมทูน่า ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเล.. 

นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.) เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด กพจ. ครั้งที่ 2/2561  

   99 อ่าน : 1 เดือน

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.) เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสัง.. 

ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ที่ได้รับการอนุญาตจากกรมประมง มารับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ณ สำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ทั้งนี้ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์สามารถรับใบอนุญาต 

   84 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ที่ได้รับการอนุญาตจากกรมประมง มารับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ณ สำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ทั.. 

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายแบบบูรณาการ ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

   107 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ก.. 

 นายสง่า ลีสง่า ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงนำ้จืด กรมประมงให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน รายการรู้เท่ารู้ทัน ช่อง Thai PBS  

   85 อ่าน : 1 เดือน

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13:00 น. นายสง่า ลีสง่า ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงนำ้จืด กรมประมงให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน รายการรู้เท่ารู.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900