กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำและการแปรรูปสัตว์น้ำ" รุ่นที่ 1

   38 อ่าน : 1 เดือน

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์.. 

ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และหัวหน้าสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 1-3 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคารเชิดชายอมาตยกุล

   37 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 นายสุฤทธิ์ ชัชวาลกิจ ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร (ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ.. 

ขอเชิญสมัครและเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯชุดที่ 38 จำนวน 6 คน และ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ จำนวน 1 คน 

   262 อ่าน : 1 เดือน

ขอเชิญสามาชิกสหกรณ์และผู้สนใจ รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯชุดที่ 38 จำนวน 6 คน และ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ จำนวน 1 คน
กำหนดรับสมัครระห.. 

ฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรเขตทุ่งครุ ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) ครั้งที่ 5 ณ มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร  

   78 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายบุรฉัตร จันทกานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมุทรปราการ พร้อมคณะร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒ.. 

กรมประมงร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดโครงการบริจาคโลหิตทำความดีน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเป็นการน้อมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 14  

   55 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 กรมประมงร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดโครงการบริจาคโลหิตทำความดีน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเป็นการน้อมนำลึ.. 

กรมประมงจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ ณ ท่าเทียบเรือประมง ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือประมง แพปลา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมประมง ประมาณ 180 คน 

   77 อ่าน : 1 เดือน

กรมประมงจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ ณ ท่าเทียบเรือประมง ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ประกอบการท่าเ.. 

นายสุพล จิตราพงษ์ ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายนราธิป เพียรจริง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร "การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนปี 2561" 

   64 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 นายสุพล จิตราพงษ์ ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายนราธิป เพียรจริง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนั.. 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในพระวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 

   101 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทยน้ำจืด จำนวน ๙ ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ป.. 

นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวรายงานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การให้ความรู้ ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ ณ ท่าเทียบเรือประมง"  

   142 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวรายงานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การให้ความรู้ ความเข้าใจเพื.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900