พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำประมง (FMC) 

   67 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำประมง (FMC) เพื่อติดตามคว.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมงร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

   69 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ 1 เมษายน 2561 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมงร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่.. 

เริ่มแล้ว!!! “ปิดอ่าวฝั่งอันดามัน ตามประกาศฉบับใหม่” เพื่อให้สัตว์น้ำแพร่ขยายพันธุ์ เริ่มใช้ 1 เมษายนนี้ ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ 

   96 อ่าน : 3 สัปดาห์

วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล
เขต 3 (กระบี่) ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ก.. 

นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม เรื่องการรับจ่ายเงินค่าอากร ค่าธรรมเนียมกรมประมงสำหรับการออกใบอนุญาตทำการประมง 

   86 อ่าน : 3 สัปดาห์

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม เรื่องการรับจ่ายเงินค่าอากร ค่าธรรมเนียมกรมประมงสำหรับก.. 

นายถาวร ทันใจ ผอ.กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากเนชั่นทีวี 

   85 อ่าน : 4 สัปดาห์

วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ กรมประมง  นายถาวร ทันใจ ผอ.กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากเนชั่นทีวี ประ.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย  

   137 อ่าน : 4 สัปดาห์

วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย ประเด็น ความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการทำ.. 

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมพันธมิตรกุ้งอาเซียน ครั้งที่ 8 (The 8th Meeting of ASEAN Shrimp Alliance)  

   84 อ่าน : 4 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมพันธมิตรกุ้งอาเซียน ครั้งที่.. 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ร่วมประชุมพร้อมให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรมและสัมมนาอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ 

   106 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ร่วมประชุมพร้อมให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรมและสัมมนา.. 

จัดการฝึกอบรม หลักสูตร #การเขียนข่าวและจัดทำภาพข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 3 

   66 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานเลขานุการกรม จัดการฝึกอบรม หลักสูตร 

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์ ครั้งที่ 2/2561 

   67 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมทูน่า ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเล.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900