ฝึกอบรมหลักสูตร "การประเมินระดับการลงแรงประมงที่ให้ผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป FiSAT" ณ ห้องประชุม กตส1 

   73 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันนที่ 8-10 มกราคม 2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด โดย กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมงและนิเวศแหล่งน้ำจืด จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การประเมินระดับ.. 

กรมประมง ได้จัดประชุมโดยเชิญนายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย นายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ชาวประมงพาณิชย์และชาวประมงพื้นบ้าน หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันในการทำการประมง 

   74 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ได้จัดประชุมโดยเชิญนายกสมาคมการประมงแ.. 

ข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑  

   53 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เน.. 

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันตรวจสอบเรือขนถ่ายสัญชาติไทยชื่อ SERENE REEFER แจ้งขอเทียบท่า 

   78 อ่าน : 3 สัปดาห์

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันตรวจสอบเรือขนถ่ายสัญชาติไทยชื่อ SERENE REEFER แจ้งขอเทียบท่า วันที.. 

มอบแนวทางการปฎิบัติราชการให้กับข้าราชการของกองวิจัยและพัฒนาประมาน้ำจืด ณ ห้องประชุม กตส 1 อาคารปรีดากรรณสูต กรมประมง 

   81 อ่าน : 3 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. รองอธิบดีกรมประมง (นายอรุณชัย พุทธเจริญ) ร่วมพบปะและมอบแนวทางการปฎิบัติราชการให้กับข้าราชการของกองวิจัยแล.. 

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  

   69 อ่าน : 1 เดือน

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เพื่อมอบนโยบาย.. 

กรมประมง ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การให้ความรู้ ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ" รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2560  

   65 อ่าน : 1 เดือน

กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ กรมประมง ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง &.. 

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานจระเข้ไทยก้าวไกลสู่จระเข้โลก ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อแนวทางการกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงจระเข้ให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

   60 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานจระเข้ไทยก้าวไกลสู่จระเข้โลก ภายในงานมี.. 

นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง) รุ่นที่ ๒  

   76 อ่าน : 1 เดือน

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900