ก. เกษตร ประกาศวันเกษตรแห่งชาติปี 61 กรมประมง งัดนวัตกรรมด้านเกษตรจัดแสดง 

   68 อ่าน : 8 ชั่วโมง

วันที่ 19 มกราคม 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดแถลงข่าววันจัดงานเกษตรแห่งชาติประจำปี 256.. 

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินมาตรการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ครั้งที่ 1/2561

   23 อ่าน : 1 วัน

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 13.30.. 

งานการประชุมเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพและการประเมินผลของฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง

   28 อ่าน : 2 วัน

วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา09.00น.-.. 

ดร. อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมง เป็นประธานในพิธี

   36 อ่าน : 3 วัน

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ “เด็กไทยหัวใจเกษตร” ณ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

   26 อ่าน : 4 วัน

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐น. กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ “เด็กไทยหัวใจเกษตร” ณ.. 

กรมประมงเปิดบ้านจัดกิจกรรมสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรมวันเด็ก

   29 อ่าน : 4 วัน

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯโดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแนะนำให้ความรู้สัตว์น้ำจืดอย่างใกล้ชิด กิจกรรมระ.. 

ฝึกอบรมหลักสูตร "การประเมินระดับการลงแรงประมงที่ให้ผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป FiSAT" ณ ห้องประชุม กตส1 

   66 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันนที่ 8-10 มกราคม 2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด โดย กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมงและนิเวศแหล่งน้ำจืด จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การประเมินระดับ.. 

กรมประมง ได้จัดประชุมโดยเชิญนายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย นายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ชาวประมงพาณิชย์และชาวประมงพื้นบ้าน หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันในการทำการประมง 

   67 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ได้จัดประชุมโดยเชิญนายกสมาคมการประมงแ.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900