เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท) ออกหน่วยบริการประชาชน

   7 อ่าน : 16 ชั่วโมง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท) ออกหน่วยบริการประชาชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมง.. 

สัมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับท่าเทียบเรือประมง ณ โรงแรมบีพี สมิหรา รีสอร์ท

   15 อ่าน : 18 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2560 ศจร.เขต 2 สงขลา ร่วมกับ กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าเทียบเรือ กบร. จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กฏหมายและระเบียบที.. 

แถลงข่าวพิธีส่งมอบลูกพันธุ์ม้าน้ำ จำนวน ๕,๐๐๐ ตัว

   29 อ่าน : 1 วัน

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ได้แถลงข่าวพิธีส่งมอบลูกพันธุ์ม้า.. 

กรมประมงจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์

   28 อ่าน : 1 วัน

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. กรมประมงจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ โดยนิมนต์ หลวงปู่ฉลวย อชิโต วัดป่าโนนหิ.. 

เข้าร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพพระราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

   29 อ่าน : 1 วัน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดยะลา  เข้าร่วมรับเสด็จฯสม.. 

ดร.พลพิศิลป์ สุวรรณชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดการอบรมชี้แจงการใช้เว็บไซต์กรมประมงภาคภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ดูแลข้อมูลของหน่วยงาน

   27 อ่าน : 1 วัน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30  ดร.พลพิศิลป์ สุวรรณชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดการอบรมชี้แจงการใช้เว็บไซต.. 

กรมประมง – สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย  แถลงข่าว “ข้อเท็จจริงการตรวจพบสารตกค้างของสินค้ากุ้งไทยในสหรัฐฯ”

   39 อ่าน : 2 วัน

เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และ ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมอาหารแช่เยือ.. 

กรมประมง...ประกาศเรียกเรือนอกน่านน้ำในมหาสมุทรอินเดียกลับไทย  เหตุ... SIOFA ออกกฎระเบียบควบคุมบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

   72 อ่าน : 3 วัน

กรมประมง...ประกาศเรียกเรือนอกน่านน้ำในมหาสมุทรอินเดียกลับไทย 
เหตุ... SIOFA ออกกฎระเบียบควบคุมบริหารจัดการทรัพยากรประมง

นายอด.. 

ปฏิบัติงานตามกิจกรรมโครงการจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ. ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ้งหว้า จังหวัดสตูล ผลการดำเนินงาน ได้พูดคุย และเปลี่ยนความเห็น รับฟังปัญหาการทำการประมงในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 แก่ชาวประมง

   18 อ่าน : 3 วัน

ในวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560 นปท. เกาะหลีเป๊ะ สตูล สังกัด ศปท. เขต3 (กระบี่) กองตรวจการประมง กรมประมง โดยนายโชคชัย เมืองสง ตำแหน่งเจ้าพนั.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900