ประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้งานระบบ PPS (ePSM/FSW/PSE)

   9 อ่าน : 2 ชั่วโมง

กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้งานระบบ PPS (ePSM/FSW/PSE) รองรับกา.. 

กิจกรรม "งามอย่างไทย กรมประมงร่วมใจ แต่งกายผ้าไทยทุกวันอังคาร"

   26 อ่าน : 1 วัน

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ นายชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานมอบรางวัลให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมง ที่ได้รับรางวัล การแต่ง.. 

ร่วมจัดงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปี 2561"

   20 อ่าน : 1 วัน

วันที่ 24 เมษายน 2561 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 1 ได้ร่วมจัดงาน "วันถ.. 

ประชุมติดตามผลแปลงใหญ่!!!!! 

   37 อ่าน : 2 วัน

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น.. 

ห้องประชุมตะพัดทอง ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมท่าทีของประเทศไทยสำหรับการประชุม The 10th Meeting of the ASEAN Fisheries Consultative Forum (10th AFCF)

   35 อ่าน : 3 วัน

วันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมตะพัดทอง ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อจัดเตรียมท่าทีของประเทศไทยสำหร.. 

นางฐิติพร หลาวประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากรายการข่าว 3 มิติ

   48 อ่าน : 3 วัน

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. นางฐิติพร หลาวประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากรายการ.. 

ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ได้ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

   41 อ่าน : 6 วัน

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ได้ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ พร้อมทั้งมอบนโยบายแ.. 

หารือแนวทางในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ "Larvi 2019"

   22 อ่าน : 6 วัน

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมทูน่า ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางในการจัดประชุมเชิงปฏิบ.. 

กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ประชุม VTC กับหน่วยงานสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค

   22 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ประชุม VTC กับหน่วยงานสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์ควบ.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900