กรมประมงจัดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2560 ภายในวันที่ 19-20 กันยายน 2560 

   55 อ่าน : 1 วัน

เมื่อวานวันที่ 19 กันยายน 2560 กรมประมงจัดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2560 ภายในวันที่ 19-20 กันยายน 2560 โดยมี นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงเ.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ขึ้นบรรยาย เรื่องการ reform การประมงของประเทศไทย ให้กับ กลุ่ม Sea Food Task Force

   39 อ่าน : 1 วัน

วันที่ 19 กันยายน 2560 ณโรงแรมดุสิตธานี นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ขึ้นบรรยาย เรื่องการ reform การประมงของประเทศไทย ให้กับ กลุ่ม Sea Food Tas.. 

ประชุมหารือแนวทางการทำงานวิจัยบูรณาการด้านการพัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือของสาหร่ายพวงองุ่น

   25 อ่าน : 2 วัน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น ผู้อำนวนการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี พร้อมด้วยนางชัชวาลี ชัยศรี นั.. 

ร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

   72 อ่าน : 5 วัน

มื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฎ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และนายมงคล ส.. 

ร่วมพิธีวาง“ปะการังเทียม” ฟื้นทะเล-ชุมชนชีวิตคนชายฝั่ง ให้กับชุมชนชายฝั่งในพื้นที่อ.สทิงพระ จ.สงขลา และ อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี ตามโครงการความร่วมมือการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 

   57 อ่าน : 6 วัน

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และดร.อธิป อัศวาน.. 

 กรมประมงร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาติไทย จัดโครงการบริจาคโลหิตทำความดีน้อมถวายเป็นพระราชกุศล

   28 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 13 กันยายน 2560  กรมประมงร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาติไทย จัดโครงการบริจาคโลหิตทำความดีน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเป็นการน.. 

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมการประชุม European- Asian Technology and Innovation Platform (EURASTIP) Core Working Group ครั้งที่ 1 

   51 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 11 กันยายน 2560 ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมการประชุม European- Asian Technology and Innovation Platform (EURASTIP) Core Work.. 

ตัวแทนกรมประมงรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี 2560 ประเภทรางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมโครงการการพัฒนาการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  

   75 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง และนายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง เป็นตัวแทนกรมประมงรับรางวัลควา.. 

อธิบดีกรมประมง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ช่อง 3 ในประเด็นเรื่องการเพิ่มผลผลิตสัตว์นำ้ในแหล่งนำ้ธรรมชาติ 

   70 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ช่อง 3 ในประเด็นเรื่องการเพิ่มผลผลิตสัตว์นำ้ในแหล่งนำ้ธรรมชาติ ณ.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900