อธิบดีกรมประมง แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พร้อมคณะ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ VMS

   25 อ่าน : 1 วัน

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. อธิบดีกรมประมง แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พร้อมคณะ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ VMS โดยมีท่า.. 

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากเมียนมา และได้เป็นประธานร่วมในการประชุม The Third Sub-regional Consultative Workshop of the Northern Andaman Sea/Myeik Archipelago ร่วมกับอธิบดีกรมประมงของเมียนมา และเลขาธิการศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC)

   28 อ่าน : 2 วัน

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากเมียนมา และได้เป็นประธานร่วมในการประชุม The T.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมนาครั้งที่ 2 โครงการจัดทำนโยบายการพัฒนาการประมงของประเทศ พ.ศ.2560 - 2569

   31 อ่าน : 2 วัน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมนาครั้งที่ 2 โครงการจัดทำนโยบายการพัฒนาการประ.. 

กรมประมง และศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีฟเดค) จัดงานแถลงข่าว “ครึ่งศตวรรษของความร่วมมือในการพัฒนาด้านการประมงเพื่อความอย่างยั่งยืนในอาเซียน”

   37 อ่าน : 3 วัน

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.30 น.กรมประมง และศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีฟเดค) จัดงานแถลงข่าว “ครึ่งศตวรรษขอ.. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง กับ Mr. Somphanh Chanphengxay อธิบดีกรมปศุสัตว์และการประมง กระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

   53 อ่าน : 4 วัน

 

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ.. 

ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2560 เพื่อรับทราบในนโยบายในการขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   41 อ่าน : 5 วัน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง (โฆษกกรมประมง) พร้อมด้วยนายมนูญ ตันติกุล ผู้อำน.. 

นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง ปฏิบัติหน้าที่ Chief of the day ภายในงาน “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม: ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม”

   43 อ่าน : 6 วัน

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง ปฏิบัติหน้าที่ Chief of the day ภายในงาน “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม: ตลาดเกษตรเ.. 

ประชุมหารือผู้บริหารระดับสูง (Senior Officers Meeting : SOM) ศรชล. ครั้งที่ 1 

   66 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมงและนายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้อำนวยการกอ.. 

นายชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดงานเวทีสัมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง "การประกาศราคาค่าบริการ การตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฟาร์ม ใบรับรอง และค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ สัตว์น้ำ หรือปัจจัยการผลิต" 

   59 อ่าน : 1 สัปดาห์

 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดงานเวทีสัมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง "การประกาศราคาค่าบริก.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900