เรื่องการใช้ระบบบันทึกชั่งจริงหน้าท่าและอนุมัติชั่งจริงหน้าท่า ระบบสรุปรายวันเรือแจ้งเข้า-ออก และระบบLanding Declarationของท่าเทียบเรือ

   29 อ่าน : 1 วัน

วันที่22-24 เมษายน 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการแพปลา ท่าเทียบเรือ โรงงาน ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธร.. 

เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบนำเข้า สินค้าประมงที่ผิดกฎหมาย ผลการตรวจสอบสินค้า ถูกต้องตรงตามเอกสารที่แจ้ง

   21 อ่าน : 2 วัน

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจ.. 

ประชุมเตรียมงาน " 9 ตามพ่อ ณ คลองวาฬ สานต่อปณิธานปลานวลจันทร์ทะเล" ผ่านระบบประชุมทางไกล ginconference

   30 อ่าน : 2 วัน

วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 นายศุภวัฑฒ์  โกมลมาลย์ ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานการประชุมระหว่า.. 

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมเกษตร แบบแปลงใหญ่ ด้านประมง ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง  

   52 อ่าน : 3 วัน

วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง จัดประชุม รายงานผลการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมเกษตร แบบแปลงใหญ่ ด้านประมง&nb.. 

ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2560 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2560

   28 อ่าน : 3 วัน

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2560 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดกา.. 

ติดตามความก้าวหน้าเกษตรแปลงใหญ่ในการขับเคลื่อน "เกษตรกรประมงไทย ก้าวไกลสู่ประเทศไทย 4.0" การเลี้ยงปลานิลแบบลดต้นทุน และเพิ่มโกาสในการแข่งขัน โดยใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง๑ เป็นส่วนผสมหลัก(สูตรอมรฟีด)  

   60 อ่าน : 3 วัน

วันพุธที่ 19 มี.ค. 2560 นายอมร พุทธสัมมา ประมงจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยทีมงานกรมประมงจังหวัดเชียงรายได้นำพาท่านสมชาติ เจริญวุฒิชัย ผู้ตรวจราชการกรม.. 

เข้ารับมอบเงินสนับสนุนการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน ๒๐ ล้านบาท จากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในพิธีมอบเงินสนับสนุน โครงการ “จัดสร้างปะการังเทียม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๖๐

   37 อ่าน : 3 วัน

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ นายอดิศร พร้อมเทพ พร้อมคณะผุ้บริหารกรมประมง เข้ารับมอบเงินสนับสนุนการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน ๒๐.. 

การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF) ครั้งที่ 9 และการประชุม ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (ASWGFi) ครั้งที่ 25 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์  

   54 อ่าน : 4 วัน

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมตะพัดทอง กรมประมง ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมเตรียมการสำหรับการปร.. 

การประชุมเตรียมการความร่วมมือในการจัดระเบียบกองเรือประมงไทยและกัมพูชาบริเวณเขตรอยต่อทางทะเล ร่วมกับหน่วยงานภายในกรมประมงซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558

   50 อ่าน : 5 วัน

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมยี่สก กรมประมง ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมเตรียมการความร่วมมือในการจัดระเบียบก.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900