ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง แจ้งผู้ใช้งานระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW) ตรวจสอบข้อมูลทะเบียน

   48 อ่าน : 2 วัน

ตามที่กรมประมงจะดำเนินการปิดระบบ Fisheries Single Window ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 00.01 น. ถึง วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 23.. 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทางกองกฎหมาย กรมประมง  

   82 อ่าน : 5 วัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทางกองกฎหมาย กรมประมง 
มีประกาศ 3 ฉบับ ดังนี้
1.กําหนดเครื่องมือทําการประมง วิธีการทําการประมง และพื้นที่ทํากา.. 

แจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างในสินค้าสัตว์น้ำให้กรมประมงทราบ (ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559) 

   83 อ่าน : 6 วัน

  ตามที่ทางสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยแจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างในสินค้าสัตว์น้ำให้กรมประมงทราบ ท่านอธิปดีกรมประมงจึงมีดำริให้เจ้าหน้าที่จากส่วนกล.. 

ประมง..แจงแผนฟื้นฟูเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ 12 จังหวัด ภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย หลัง ครม.ไฟเขียวเงินกู้ 350 ล้านบาท

   32 อ่าน : 1 สัปดาห์

จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้กรมประมงกู้เงิน จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จำนวน 350 ล้านบาท เ.. 

คู่มือปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานวิศวกรรมซอมฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

   8 อ่าน : 1 สัปดาห์

คู่มือปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานวิศวกรรมซอมฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (

กรมประมงเสริมความมั่นใจให้ผู้บริโภค เผยข้อมูลการใช้ฟอร์มาลีนที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ทางการประมง

   43 อ่าน : 1 สัปดาห์

จากกรณีที่มีกระแสข่าวการใช้ฟอร์มาลีนในสัตว์น้ำเพื่อช่วยรักษาความสด และคงคุณภาพไว้ให้เก็บรักษาได้นาน  จนทำให้ผู้บริโภคเกิดความหวั่นวิตกถึงอันตร.. 

กรมประมงขอเชิญแจ้งการครอบครองปลากระเบนน้ำจืด ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ 

   156 อ่าน : 1 สัปดาห์

จากการประชุมสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endang.. 

กระทรวงเกษตรฯ ออกประกาศใหม่ เข้มข้น บังคับใช้ “ปิดอ่าวไทย” 15 ก.พ. – 15 พ.ค. นี้ หวังฟื้นคืนความสมบูรณ์ปลาทูทะเล 

   4,520 อ่าน : 1 สัปดาห์

ก่อนประกาศปิดอ่าวไทย 15 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม ประจำปี 2560 ประจวบฯ ชุมพร สุราษฎร์ฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศ จำนวน 2 ฉบับ&nbs.. 

กรมประมงเตรียมประกาศปิดอ่าวไทย ประจำปี 2560 : ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ฯ ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. – 15 พ.ค. นี้ เผย..วางแผนการลาดตระเวนอย่างเข้มงวด และจัดกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยทะเล เขต 1 (ระยอง) เขต 2 (สงขลา) พร้อมบูรณาการร่วมกับ ศร.ชล. เต็มกำลังเพิ่มความถี่ในการตรวจ และใช้ระบบเทคโนโลยี VMS ประกอบกับข้อมูลจาก PIPO ในการเฝ้าระวัง ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558  

   161 อ่าน : 2 สัปดาห์

นายอดิศร  พร้อมเทพ  อธิบดีกรมประมง  กล่าวว่า กรมประมงเตรียมจัดพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูปลาที่มีไข่.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900