เผยแพร่"รายงานประจำปี 2559 กรมประมง"

   25 อ่าน : 8 ชั่วโมง

รายงานประจำปี 2559 กรมประมง (รายละเอียด)

.. 

ผู้เลี้ยงปลาช่อนอ่างทอง พร้อมรับโครงการ “ประชารัฐ” เพิ่มช่องทางจำหน่ายเตรียมดันปลาช่อนส่งห้างเทสโก้โลตัส 

   57 อ่าน : 4 วัน

 กรมประมงร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลาช่อนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2560 โดยโครงการประสบผล.. 

บันทึกการสัมมนา หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

   82 อ่าน : 1 สัปดาห์

บันทึกการสัมมนา หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2560 ณ รร.เอบีน่าเฮ้าส์ .. 

“มาตรฐานเกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน” 

   87 อ่าน : 2 สัปดาห์

รายชื่อหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ 

   94 อ่าน : 2 สัปดาห์

รายชื่อหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ ( รายละเอียด  )

กรมประมงชวนรวมกลุ่มแปลงใหญ่เลี้ยงปลานิล  เผยคนเลี้ยงปลานิลกาฬสินธุ์ยิ้มร่า...“ที่นี่มีประกันราคาไม่มีตก” 

   61 อ่าน : 2 สัปดาห์


“ปลานิล” จัดเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งซึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย สามารถเลี้ยงได้ง่าย เจริญเติบโตเร็ว มีรสชาติดี และเป็นที่.. 

ประชุมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเรือขนถ่ายเพื่อการประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น และเรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น ในวันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง  

   58 อ่าน : 3 สัปดาห์

กรมประมง ร่วมกับกรมเจ้าท่า ขอเชิญเจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเรือขนถ่ายเพื่อการประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น.. 

กรมประมงประกาศให้เจ้าของเรือ หรือผู้ควบคุมเรือขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป นำเรือประมง และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ เข้าตรวจสอบสภาพการทำงานของอุปกรณ์ VMS ให้พร้อมใช้งาน ณ ศูนย์แจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง (PIPO) ก่อนออกทำการประมง หนุนแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย 

   189 อ่าน : 3 สัปดาห์

นายอดิศร  พร้อมเทพ  อธิบดีกรมประมง  เปิดเผยว่า พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 กำหนดให้เรือประมงขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป ที่ออกทำก.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900