ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าเป็นปลากะพงขาวแช่เย็นนำเข้า 

   52 อ่าน : 4 วัน

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2560 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าปาดังเบซาร์และด่านกักกันสัตว์สงขลา ตรวจสอบสินค้าส.. 

ประชุมทางไกล เรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)และบริการเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูกาลผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560

   43 อ่าน : 4 วัน

เมื่อวันที่  19 พฤษภาคม 2560 นายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์ ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) เป็นประธาน ประชุมทางไกล.. 

กรมประมง...แถลงโชว์ผลการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ หลังพบฝูงลูกปลาทูชุกชุมโผล่เต็มอ่าวไทย พร้อมออกประกาศฯ ฉบับใหม่บังคับใช้อย่างเข้มข้น!!! 

   168 อ่าน : 6 วัน

“กรมประมง” แถลงผลการประกาศใช้มาตรการปิดอ่าวไทย 3 เดือนปี 60  เห็นผลทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นชัดเจน ผลสำรวจหลังมาตรการ.. 

ประกาศกรมประมง 

   90 อ่าน : 1 สัปดาห์

1.ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง (รุ่นที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ดูรายละเอียด

ผลการฟื้นฟูทรัพยากรปลาทูในบริเวณอ่าวไทย

   43 อ่าน : 1 สัปดาห์

ปัจจุบันทรัพยากรสัตว์น้ำของประเทศไทยได้ลดจำนวนลง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการใช้ เครื่องมือการทำประมงมีศักยภาพสูงขึ้นและทำลายทรัพยากรสัตว์น้ำมากขึ้น กระ.. 

ประกาศ : เตือนภัยมัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry กระจายผ่านช่องโหว่ของ วินโดวส์ / แจ้งดำเนินการ Update Patch Window 

   70 อ่าน : 1 สัปดาห์


ด้วยปัจจุบันมีการเผยแพร่รายงานการพบมัลแวร์ชื่อ WannaCry กำลังระบาดและสร้างความเสียหายกับระบบคอมพิวเตอร์ในหลายๆ ประเทศ โดยมัลแวร์ดังกล่าวมีจ.. 

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ด้านประมง 5 สาขา 

   89 อ่าน : 2 สัปดาห์

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ด้านประมง 5 สาขา
 

เตรียมรับรางวัลโล่พระราชทานในงานพระราชพิธีพืชมงคล ประจำปี 2560
.. 

เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพเนื่องในงาน "วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ ๒๙ " ในหัวข้อ "ปลานิลของพ่อ" 

   198 อ่าน : 2 สัปดาห์

เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพเนื่องในงาน "วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ ๒๙ " ในหัวข้อ "ปลานิลของพ่อ"