ประชาสัมพันธ์เรื่องระเบียบกรมประมง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองปริมาณการนำเข้าข้าวสาลี ที่จำเป็นต้องใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารกุ้ง และการออกหนังสือรับรองปริมาณการใช้ ข้าวสาลีในการผลิตอาหารกุ้ง พ.ศ. ๒๕๖๐

   26 อ่าน : 1 วัน

ตามที่ได้มีระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้นำข้าวสาลีเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้การน.. 

ประกาศ : แจ้งปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบริหารจัดการการใช้งานอินเตอร์เน็ต

   42 อ่าน : 2 วัน

 

ศทส. ขอแจ้งการดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบริหารจัดการการใช้งานอินเตอร์เน็ต ในวันพ.. 

พรก.ประมง 58 โทษ ริบเรือ รุนแรง อธิบดีประมง...ชี้แจง..กฎหมายใหม่จะริบเรือในความผิดร้ายแรงเท่านั้น 

   136 อ่าน : 3 วัน

จากการร้องเรียนของชาวประมงว่ากฎหมายฉบับใหม่ที่ออกมาเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 สร้างปัญหากับชาวประมงมากแค่ทำผิดเล็กน้อยมีโทษถึงขั้นยึดเรือ ถือเป็นการเข.. 

กรมประมงย้ำชัดไม่มีนโยบายเปลี่ยนชื่อปลาสวาย เพียงต้องการแนะชาวไทยให้หันมาบริโภค... มั่นใจเป็นแหล่งโอเมก้าชั้นดี 

   115 อ่าน : 1 สัปดาห์

จากกรณีที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวว่ากรมประมงเตรียมเปลี่ยนชื่อ ปลาสวาย เป็น "ปลาโอเมก้า 3" นั้น
ทางกรมประมงขอชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจ.. 

ประกาศ : แจ้งเปลี่ยนอุปกรณ์ Router เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบอินเตอร์เน็ต

   37 อ่าน : 1 สัปดาห์

ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.30 – 13.00 น. อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานระบบสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต โดยระบบฯ จะพร้อมให้บริการตั้งแต่เวล.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900