ระบบการจองคิวของกรมเจ้าท่า

   3 อ่าน : 4 ชั่วโมง

 

ลิงค์ระบบการจองคิวของกรมเจ้าท่า

.. 

ประชาสัมพันธ์ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ 

   78 อ่าน : 1 วัน

ประชาสัมพันธ์ กลุ่มทะเบียนเเละอนุญาตทำการประมง
1.แนวทางการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2561 - 2562(

“กรมประมง” ผุดสูตรอาหารเพิ่มคุณภาพพ่อแม่พันธุ์ หนุนขยายพันธุ์เพิ่มประชากร “ปูขาว” ดันเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 

   115 อ่าน : 2 วัน

ประกาศ : ศทส. แจ้งติดตั้งอุปกรณ์ Web Application Firewall เพื่อป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์กรมประมง  ศทส. ขอแจ้งดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ Web Application Firewall เพื่อป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์กรมประมงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

   24 อ่าน : 2 วัน

ประกาศ : ศทส. แจ้งติดตั้งอุปกรณ์ Web Application Firewall เพื่อป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์กรมประมง 

ศทส. ขอแจ้งดำเนินการติดตั้งอุป.. 

ปีใหม่นี้กรมประมงเผยวิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่ถูกต้อง งัดไม้เด็ดก่อนปล่อยอย่าลืมนึกถึง 2 ป . “ปล่อยพันธุ์ไทย ปล่อยไปให้อยู่รอด” 

   243 อ่าน : 3 สัปดาห์

ในอดีตที่ผ่านมาคนไทยถูกสั่งสอนจากรุ่นสู่รุ่นว่าการปล่อยสัตว์น้ำ ถือเป็นการทำบุญอีกรูปแบบหนึ่ง 
เพราะเป็นการให้อิสระกับชีวิตที่ถูกกักขัง.. 

แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรของกองพัฒนาระบบการรับรอง 

   67 อ่าน : 3 สัปดาห์

กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.) ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตร ประเด็นการยกระดับคุณภาพสิน.. 

“ชาวประมงมีเฮ...หลัง รมว.ก.เกษตรฯ แถลงเพิ่มโควต้าวันทำการประมง หวังมอบเป็นของขวัญปีใหม่” 

   92 อ่าน : 3 สัปดาห์

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ที่ห้อง VIP 1 สโมสรกองทัพบก รัฐมนตรีว่าการ.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900