วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ จัดประชุมชี้แจง "โครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม" (งบจังหวัด) ณ ศาลาวัดศรีสว่าง บ้านโคกกุงใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

  # ข่าวภูมิภาค   43 อ่าน : 2 สัปดาห์

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู นำโดย นายสมจิตร์ พงษ์ภุมมา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายประหยัด ยืดยาว ประมงอำ.. 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี สนับสนุนลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ให้แก่ชุมชนประมงพื้นบ้านธนาคารปูม้าหาดเจ้าสำราญ-แหลมผักเบี้ย

  # ข่าวภูมิภาค   37 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ 2 เมษายน 2561. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี สนับสนุนลูกพันธุ์สัตว์น้ำ กุ้ง จำนวน 500,000 ตัว ปู จำนวน 100,000 ตัว .. 

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมงร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

  # ข่าวกิจกรรม   69 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ 1 เมษายน 2561 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมงร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่.. 

เริ่มแล้ว!!! “ปิดอ่าวฝั่งอันดามัน ตามประกาศฉบับใหม่” เพื่อให้สัตว์น้ำแพร่ขยายพันธุ์ เริ่มใช้ 1 เมษายนนี้ ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ 

  # ข่าวกิจกรรม   96 อ่าน : 3 สัปดาห์

วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล
เขต 3 (กระบี่) ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ก.. 

พิธีมอบพันธุ์สัตว์น้ำแก่เกษตรกร ในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561

  # ข่าวภูมิภาค   49 อ่าน : 3 สัปดาห์

วันที่ 30 มีนาคม 2561 นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอหนองแซง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์สัตว์น้ำแก่เกษตรกร ในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ .. 

ประชุมเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ของหน่วยงานกรมประมงในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

  # ข่าวภูมิภาค   48 อ่าน : 3 สัปดาห์

วันที่ 29 มีนาคม 2561 ผู้ตรวจราชการกรม เขต 13 (นางสาวสุวิมล กีรติวิริยาภรณ์ ) เดินทางมาประชุมเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชกา.. 

จัดฝึกอบรมคณะกรรมการแหล่งน้ำพร้อมกับสร้างคอกอบุบาลลูกปลา และ สร้างแหล่งอาหารธรรมชาติโครงการบริหารจัดการ แหล่งน้ำฯ (งบจังหวัด)  

  # ข่าวภูมิภาค   51 อ่าน : 3 สัปดาห์

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู นำโดย นายสมจิตร์ พงษ์ภุมมา หก.บริหารจัดการด้านการประมง นายสมภาร วังคีรี ประมงอำเภอนากลาง และเ.. 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ  

  # ข่าวประชาสัมพันธ์   52 อ่าน : 3 สัปดาห์

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงค.. 

กิจกรรมการเข้าร่วมโครงการสร้างฝายมีชีวิตในพื้นที่บ้านนาสา หมู่ที่ ๓ ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

  # ข่าวภูมิภาค   41 อ่าน : 3 สัปดาห์

เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศู.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900