ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  # ข่าวภูมิภาค   31 อ่าน : 5 วัน

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 นายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดยะลา ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดยะลา ให้การต้อนรับนายมีศักดิ์ ภักดีค.. 

ประกาศ : ศทส. แจ้งติดตั้งอุปกรณ์ Web Application Firewall เพื่อป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์กรมประมง  ศทส. ขอแจ้งดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ Web Application Firewall เพื่อป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์กรมประมงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

  # ข่าวประชาสัมพันธ์   28 อ่าน : 5 วัน

ประกาศ : ศทส. แจ้งติดตั้งอุปกรณ์ Web Application Firewall เพื่อป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์กรมประมง 

ศทส. ขอแจ้งดำเนินการติดตั้งอุป.. 

ดร. อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมง เป็นประธานในพิธี

  # ข่าวกิจกรรม   36 อ่าน : 6 วัน

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่จากกรมประมงเข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบการประเมินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประเภทเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามประจำปี 2561  

  # ข่าวภูมิภาค   52 อ่าน : 1 สัปดาห์

 วันที่ 15 มกราคม 2561 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมกา.. 

ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ “เด็กไทยหัวใจเกษตร” ณ บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

  # ข่าวกิจกรรม   27 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐น. กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ “เด็กไทยหัวใจเกษตร” ณ.. 

กรมประมงเปิดบ้านจัดกิจกรรมสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรมวันเด็ก

  # ข่าวกิจกรรม   29 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯโดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแนะนำให้ความรู้สัตว์น้ำจืดอย่างใกล้ชิด กิจกรรมระ.. 

จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ปลากะพงขาว)” แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  

  # ข่าวภูมิภาค   56 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดฝึกอบรมหลักสูตร.. 

จัดฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลากะพงขาว

  # ข่าวภูมิภาค   44 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทราจัดฝึกอบรมหลักสูตร.. 

จัดประชาคมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการเลี้ยงปลาในกระชังในแหล่งน้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน(แม่น้ำพอง, แม่น้ำชี) ณ บ้านห้วยทราย หมู่๗ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

  # ข่าวภูมิภาค   50 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นโดยนางอัมพุชินี ภักดี หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย นายนพดล กัสยากร ประมง.. 

รายงานผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดที่ทำการด่านฯ และแนวโน้มการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

  # ข่าวภูมิภาค   54 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมนึก พรหมศร หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 2 (.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900