อบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร กิจกรรมพัฒนาการเลี้ยงปลาสลิดรองรับกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ และได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประมงให้แก่เกษตรกร จำนวน 50 ราย

  # ข่าวภูมิภาค   30 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 นายสุรพงษ์ ศิริเวช ประมงจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร กิจกรรมพัฒนาการเลี้ย.. 

ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาไทยในวรรณคดี จำนวน 10 ชนิด รวม 1,099 ตัว ณ สระน้ำของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

  # ข่าวภูมิภาค   43 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ 5 เมษายน 2561 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาไทยในวรรณคดี ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน.. 

ปล่อยลูกปูม้าระยะ Young crab 5 จำนวน 40,000 ตัว ลงสู่ทะเลอ่าวไทย ณ บ้านปากบางนาทับ หมู่ที่ 2 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

  # ข่าวภูมิภาค   45 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ 3 เมษายน 2561 นายอำนวย คงพรหม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้.. 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทย เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 

  # ข่าวกิจกรรม   63 อ่าน : 2 สัปดาห์

 
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระดำเนินพร้อมด้วย คุณสิริกิติยา เจนเซน ทรงปล่อยพันธุ.. 

ผู้นำชุมชนและชาวประมงปล่อยพันธุ์ปลากระพงขาวขนาด 1-2 เซนติเมตร ณ บ้านท่าเข็น ตำบลคลองแดน อำเภอ ระโนด จังหวัดสงขลา จำนวน 20,000 ตัว

  # ข่าวภูมิภาค   40 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ 4 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวประมงปล่อยพันธุ์ปลาก.. 

ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมงให้สัมภาษณ์แก่ผู้แทนสถาบันทางทะเลแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Maritime Institution: KMI)

  # ข่าวกิจกรรม   44 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ 4 เมษายน 2561 ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมงให้สัมภาษณ์แก่ผู้แทนสถาบันทางทะเลแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Maritime Institution: KMI) ในหั.. 

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ"

  # ข่าวกิจกรรม   27 อ่าน : 2 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเฝ้าระ.. 

สำนักงานประมงจังหวัดยะลา โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการการทำการประมงในเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

  # ข่าวภูมิภาค   33 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันที่ 3 เมษายน 2561 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการการทำการประมงในเขื่อนบางลาง .. 

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำประมง (FMC) 

  # ข่าวกิจกรรม   67 อ่าน : 2 สัปดาห์

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำประมง (FMC) เพื่อติดตามคว.. 

๒ เมษายน ๒๕๖๑ ทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  # พระราชกรณียกิจด้านกรมประมง   95 อ่าน : 2 สัปดาห์

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมา ทรงปล่อยพันธุ์ปลา ซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เนื.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900