กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ประชุม VTC กับหน่วยงานสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค

  # ข่าวกิจกรรม   14 อ่าน : 1 วัน

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ประชุม VTC กับหน่วยงานสังกัดส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์ควบ.. 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง

  # ข่าวกิจกรรม   17 อ่าน : 1 วัน

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ครั้งที.. 

ผลการตรวจสอบพบว่าถูกต้องตรงตามใบอนุญาตขอนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และถูกต้องตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจปล่อยสินค้าและบันทึกข้อมูลผลการตรวจปล่อยในระบบ Fisheries Single Window (FSW)

  # ข่าวภูมิภาค   46 อ่าน : 3 วัน

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 ว่าที่ ร.ต.สมนึก พรหมศร หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง จัดเจ้าหน้าที่ตรวจเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำจากประเทศ Myanmar ที่จุ.. 

กรมประมงแจงข่าว... ชาวประมงรวมตัวประท้วงรัฐฯหลังถูกคุมเข้มทำการประมง 

  # ข่าวประชาสัมพันธ์   106 อ่าน : 1 สัปดาห์

จากกรณีที่สื่อมวลชนได้มีการนำเสนอข่าวชาวประมงในหลายพื้นที่ได้รวมตัวกันเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมงเพื่อให้สอดคล้องกับความต.. 

ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 1,000,000 ตัว ในทะเลสาบสงขลา ณ บ้านปากบางภูมี หมู่ที่ 3 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 

  # ข่าวภูมิภาค   61 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวประมงในพื้นที่ช.. 

พิธีรดน้ำและขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ 

  # ข่าวกิจกรรม   85 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องประชุม ๑๑๕ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็.. 

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยร่วมกันปล่อยกุ้งกุลาดำ จำนวน 5 แสนตัว ณ บ้านในถุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

  # ข่าวภูมิภาค   43 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวัันที่ 9 เมษายน 2561เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวประมงในพื้นที่ชุ.. 

กรมประมง จัดทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ 

  # ข่าวกิจกรรม   58 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมงจัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตร เนื่องในวันปีใหม่ไทย โดยสำนักงานเลขานุการกรมและชมรมพุทธธ.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900