ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง แจ้งผู้ใช้งานระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW) ตรวจสอบข้อมูลทะเบียน

  # ข่าวประชาสัมพันธ์   48 อ่าน : 2 วัน

ตามที่กรมประมงจะดำเนินการปิดระบบ Fisheries Single Window ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 00.01 น. ถึง วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 23.. 

กรมประมง – สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย  แถลงข่าว “ข้อเท็จจริงการตรวจพบสารตกค้างของสินค้ากุ้งไทยในสหรัฐฯ”

  # ข่าวกิจกรรม   39 อ่าน : 2 วัน

เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และ ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมอาหารแช่เยือ.. 

กรมประมง...ประกาศเรียกเรือนอกน่านน้ำในมหาสมุทรอินเดียกลับไทย  เหตุ... SIOFA ออกกฎระเบียบควบคุมบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

  # ข่าวกิจกรรม   72 อ่าน : 3 วัน

กรมประมง...ประกาศเรียกเรือนอกน่านน้ำในมหาสมุทรอินเดียกลับไทย 
เหตุ... SIOFA ออกกฎระเบียบควบคุมบริหารจัดการทรัพยากรประมง

นายอด.. 

ปฏิบัติงานตามกิจกรรมโครงการจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ. ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ้งหว้า จังหวัดสตูล ผลการดำเนินงาน ได้พูดคุย และเปลี่ยนความเห็น รับฟังปัญหาการทำการประมงในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 แก่ชาวประมง

  # ข่าวกิจกรรม   18 อ่าน : 3 วัน

ในวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560 นปท. เกาะหลีเป๊ะ สตูล สังกัด ศปท. เขต3 (กระบี่) กองตรวจการประมง กรมประมง โดยนายโชคชัย เมืองสง ตำแหน่งเจ้าพนั.. 

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้ตรวงราชการกรม รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ หนองเต่า เดินทางไปศูนย์ศึกษาการพัฒนากสิกรรมพื้นทีสูง เมืองปากซอง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

  # ข่าวกิจกรรม   35 อ่าน : 3 วัน

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้ตรวงราชการกรม รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ หนองเต่า เดินทางไปศูนย์ศึ.. 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทางกองกฎหมาย กรมประมง  

  # ข่าวประชาสัมพันธ์   82 อ่าน : 5 วัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทางกองกฎหมาย กรมประมง 
มีประกาศ 3 ฉบับ ดังนี้
1.กําหนดเครื่องมือทําการประมง วิธีการทําการประมง และพื้นที่ทํากา.. 

แจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างในสินค้าสัตว์น้ำให้กรมประมงทราบ (ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559) 

  # ข่าวประชาสัมพันธ์   84 อ่าน : 6 วัน

  ตามที่ทางสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยแจ้งผลการตรวจพบสารตกค้างในสินค้าสัตว์น้ำให้กรมประมงทราบ ท่านอธิปดีกรมประมงจึงมีดำริให้เจ้าหน้าที่จากส่วนกล.. 

ดันกุ้งสุราษฎร์ฯ เจาะตลาดเข้าครัวการบินไทย ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

  # ข่าวกิจกรรม   50 อ่าน : 6 วัน

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายสมชาติ เจริญวุฒิชัย ผู้ตรวจราชการกรมประมง เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการซื้อขายกุ้งทะเล ระหว่างสหกรณ์ผู.. 

เข้าตรวจประเมินสุขลักษณะในการผลิตสถานประกอบการ กิจกรรมตรวจสอบและรับรองสินค้าประมง ประจำปี 2560

  # ข่าวกิจกรรม   37 อ่าน : 6 วัน

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2560 เจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ได้เข้าตรวจประเมินสุขลักษณะในการผลิตสถานประกอบ.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900