ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะประธานคณะกรรมการด้านอาคันตุกะสัมพันธ์และรักษาความปลอดภัย

  # ข่าวกิจกรรม   48 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะประธานคณะกรรมการด้านอาคันตุกะสัมพันธ์และรักษาความปลอดภั.. 

เอกอัครราชทูตประเทศไทยประจำประเทศโมซัมบิก เข้าหารือกับ Deputy National Director of Maritime and Fishing Policies และคณะฯ

  # ข่าวกิจกรรม   45 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เอกอัครราชทูตประเทศไทยประจำประเทศโมซัมบิก พร้อมคณะฯ ซึ่งมีผู้แทนจากกรมประมงเข้าร่วมด้วยนั้น ได้เข้าร่วมหารือกับ Dep.. 

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ได้ต้อนรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ( ปลาดุก ) จากจังหวัดอำนาจเจริญ

  # ข่าวกิจกรรม   46 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ได้ต้อนรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ( ปลาดุก ) จากจังหวัดอำนาจเจ.. 

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม กรุณาเลือกการประชุมที่ต้องการเข้าร่วม 

  # ข่าวประชาสัมพันธ์   114 อ่าน : 1 สัปดาห์

ชื่อและรายละเอียดการประชุม

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ คลองห้วยแร่ หมู่ที่ 3 บ้านปากบาง ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

  # ข่าวภูมิภาค   39 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 จังหวัดสระบุรี, องค์การบริหารส่วนตำบลช้างไทยงาม, และสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกี.. 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Catch Documentation Scheme for Dissostichus spp." ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

  # ข่าวกิจกรรม   42 อ่าน : 1 สัปดาห์

คุณจารุวรรณ สงพัฒน์แก้ว ร่วมกับคณะผู้แทนกรมประมง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "Catch Documentation Scheme for Dissostichus&nb.. 

อบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับเพิ่มสมรรถนะการตรวจประเมินข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7417-2559 

  # ข่าวกิจกรรม   66 อ่าน : 1 สัปดาห์

กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับเพิ่มสมรรถนะการตรวจปร.. 

กรมประมง...เผยมาตรการปิดอ่าวไทยระยะยาวเห็นผล วอนขอเวลาให้ทรัพยากรสัตว์น้ำได้ฟื้นตัว เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

  # ข่าวประชาสัมพันธ์   93 อ่าน : 1 สัปดาห์

จากกรณีเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดสมุทรปราการ ร้องเรียนกรมประมงผ่านสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กรณีออกประกาศปิดอ่าวไทยเพิ่มเติมหลังจากได.. 

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมเพื่อเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กรมประมงในการแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของปลาหมอสีคางดำในระยะเร่งด่วน 

  # ข่าวกิจกรรม   74 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมเพื่อเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กรมประมงในการแก้ไขปั.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900