ลงพื้นที่ตรวจติดตาม และรับฟังผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาพื้นที่บึงบอระเพ็ด ที่เกี่ยวข้องกับกรมประมงในการจัดระเบียบพื้นที่รอบๆบึงบอระเพ็ด ณ จังหวัดนครสวรรค์

  # ข่าวกิจกรรม   41 อ่าน : 4 วัน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ และคณะในการลงพื้นที่.. 

ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าเป็นปลากะพงขาวแช่เย็นนำเข้า 

  # ข่าวประชาสัมพันธ์   52 อ่าน : 4 วัน

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2560 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าปาดังเบซาร์และด่านกักกันสัตว์สงขลา ตรวจสอบสินค้าส.. 

ประชุมทางไกล เรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)และบริการเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูกาลผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560

  # ข่าวประชาสัมพันธ์   43 อ่าน : 4 วัน

เมื่อวันที่  19 พฤษภาคม 2560 นายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์ ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.) เป็นประธาน ประชุมทางไกล.. 

ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 ประเด็นสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ ที่มีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ในแหล่งน้ำสาธารณะ

  # ข่าวกิจกรรม   43 อ่าน : 5 วัน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ประมงจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง (นางประมวลมิตร อภิธนกุล) และประมงอำเภอเมืองมหาสารคาม (นางธ.. 

ศพจ.สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมพบปะหารือความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง ที่อำเภอหนองโดน 

  # ข่าวกิจกรรม   68 อ่าน : 5 วัน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี โดยนางสาวพวงทอง วันมงคล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยน.. 

ดำเนินกิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้า ประมง ที่จังหวัด ขอนแก่น หนองบัวลำภู และอุดรราชธานี รวม 5 กลุ่ม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านท่าเรือ (ปลาส้ม, แหนมปลา, น้ำปลาร้า) วิสากิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านท่าลาด (ปลาส้ม, แหนมปลา) วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านห้วยบง 2 (ปลาส้ม, แหนมปลา) และวิสาหกิจชุมชนปลาร้าหลนนิคมสงเคราะห์ (ปลาส้ม, ปลาร้า, น้ำพริกปลาร้า, น้ำพริกปลาย่าง)

  # ข่าวกิจกรรม   30 อ่าน : 5 วัน

เมื่อวันที่ 16 - 17 พฤษพาคม 2560 

กรมประมง...แถลงโชว์ผลการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ หลังพบฝูงลูกปลาทูชุกชุมโผล่เต็มอ่าวไทย พร้อมออกประกาศฯ ฉบับใหม่บังคับใช้อย่างเข้มข้น!!! 

  # ข่าวประชาสัมพันธ์   168 อ่าน : 6 วัน

“กรมประมง” แถลงผลการประกาศใช้มาตรการปิดอ่าวไทย 3 เดือนปี 60  เห็นผลทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นชัดเจน ผลสำรวจหลังมาตรการ.. 

ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 ประเด็นสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ ที่มีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง

  # ข่าวกิจกรรม   39 อ่าน : 6 วัน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายสุรพงษ์ ศิริเวช ประมงจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง (นางประมวลมิตร อภิธนกุล) และประมงอำเภ.. 

แถลงข่าวผลการประกาศใช้มาตรการปิดอ่าวไทย 3 เดือนปี 60 เห็นผลทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นชัดเจน ผลสำรวจหลังมาตรการพบฝูง “ปลาทู” สัตว์น้ำเศรษฐกิจกลับมาชุกชุม ชาวประมงทำผิดกฎหมายน้อยลง

  # ข่าวกิจกรรม   44 อ่าน : 6 วัน

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง  นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงแถลงข่าวผลการประกาศใช.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900