กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง และสำนักงานประมงเขตพื่นที่ 1 ร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบัง จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  # ข่าวกิจกรรม   37 อ่าน : 4 วัน

วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมง และสำนักงานประมงเขตพื่นที่ 1 ร่วม.. 

ผู้เลี้ยงปลาช่อนอ่างทอง พร้อมรับโครงการ “ประชารัฐ” เพิ่มช่องทางจำหน่ายเตรียมดันปลาช่อนส่งห้างเทสโก้โลตัส 

  # ข่าวประชาสัมพันธ์   57 อ่าน : 4 วัน

 กรมประมงร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลาช่อนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2560 โดยโครงการประสบผล.. 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (กพช.) ประชุมทางไกลกับศูนย์ต่างๆ 

  # ข่าวกิจกรรม   62 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (กพช.) ประชุมทางไกลกับศูนย์ต่างๆที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมกับส่วนกลา.. 

นางสาวสุวิมล กีรติวิริยาภรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๑ ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกรม กรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2560

  # ข่าวกิจกรรม   50 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. นางสาวสุวิมล กีรติวิริยาภรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต ๑ ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ประชุมติดตามผลการดำเนิ.. 

บันทึกการสัมมนา หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

  # ข่าวประชาสัมพันธ์   82 อ่าน : 1 สัปดาห์

บันทึกการสัมมนา หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2560 ณ รร.เอบีน่าเฮ้าส์ .. 

ดร.ลัดดาวัลย์ ครองพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรีและนางอภิญญา เรณูนวล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ร่วมให้ความรู้เรื่อง ปม.1 กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

  # ข่าวกิจกรรม   70 อ่าน : 1 สัปดาห์

สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดอบรมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายแบบชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติและ.. 

คณะทำงานของกระทรวงเกษตรฯ โครงการ 1ไร่ได้หลายแสนและลงตรวจแปลงเกษตรกรเพื่อดูความเหมาะสมและความต้องการของเกษตรกร พื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

  # ข่าวกิจกรรม   45 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่  14  มีนาคม 2560 นางปภัสสิริ  วิกรมไกรกิตติ์ ประมงอำเภอสะเดา ร่วมประชุมคณะทำงานของกระทรวงเกษตรฯ โครงการ 1ไร่ได้หลาย.. 

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ได้จัดฝึกอบรมการใช้เครื่องชั่ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้งานเครื่องชั่งได้อย่างถูกต้อง รวมถึงทราบวิธีการทวนสอบเครื่องชั่งที่ถูกวิธี

  # ข่าวกิจกรรม   30 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 14 มีนาคม 2560 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ได้จัดฝึกอบรมการใช้เครื่องชั่ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้งานเครื่องชั่งได้อย่าง.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900