ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดการหลังการจับสัตว์น้ำและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำอินทรีย์” ณ สุรกิจฟาร์ม ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลอินทรีย์แห่งแรกในพื้นที่ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  

  # ข่าวกิจกรรม   65 อ่าน : 4 วัน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดการหลังการจับสัตว์น้ำและเพิ่มมูลค่าผ.. 

The 1st Meeting of ASEAN Network of Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560  

  # ข่าวกิจกรรม   51 อ่าน : 4 วัน

ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560 กรมประมง โดยกองประมงต่างประเทศร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ได้จัดการประชุม The 1st&n.. 

จัดแถลงข่าว “งานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา  

  # ข่าวกิจกรรม   69 อ่าน : 4 วัน

กรมประมงร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาลและศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
จัดแถลงข่าว “งานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29”

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานของกรมประมงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบนโยบายบายและแนวทางการดำเนินงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมประมงในพื้นที่  

  # ข่าวกิจกรรม   56 อ่าน : 5 วัน

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานของกรมประมงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบนโยบายบายแล.. 

โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ดอกไม้จันทน์ น้อมดวงใจ ถวายพ่อหลวง" 

  # ข่าวกิจกรรม   90 อ่าน : 6 วัน

วันที่ ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. กรมประมงจัดโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปร.. 

โครงการฝึกอบรม  

  # ข่าวกิจกรรม   134 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง  เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ใ.. 

เชิญร่วมทำข่าวงานแถลงข่าว “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29” 

  # ข่าวประชาสัมพันธ์   194 อ่าน : 1 สัปดาห์

   กรมประมง ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดงาน “วัน.. 

ประมงอำเภอเมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำตามโครงการทฤษฎีใหม่ 

  # ข่าวกิจกรรม   65 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นางบุษราคัม หมื่นสา ประมงอำเภอเมืองยะลา ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำตามโครงการทฤษฎีใหม่ รายนายสนิท รัตนซ้อน.. 

พิธีประกาศปิดอ่าวไทยรูปตัว ก. ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จ.ประจวบคีรีขันธ์บางส่วน เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และบางส่วนของชลบุรี ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  # ข่าวกิจกรรม   136 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ท่าเทียบเรือหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล สมุทรปราการ  ตำบลบางพึ่ง  อำเภอพระประแดง  จังหวั.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900