แนะนำให้ฟาร์มจัดทำแผนการเคลื่อนย้ายจระเข้หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเกิดอุทกภัย

  # ข่าวภูมิภาค   40 อ่าน : 5 วัน

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี โดย นางสาวจินตนา นิธรรมประมงอำเภอเมือง ปฏิบัติหน้าที่ประมงอำเภอปากท่อ และเจ้าหน้าที่กลุ่มบร.. 

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์ ออกปฏิบัติงาน ตามแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กิจกรรม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตน่านน้ำภายใน

  # ข่าวภูมิภาค   32 อ่าน : 5 วัน

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์ ออกปฏิบัติงาน ตามแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันขอ.. 

ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับมูลนิธิเอเชีย (The Asia Foundation)

  # ข่าวกิจกรรม   45 อ่าน : 6 วัน

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน กรมประมง ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับมูลนิธิเอเชีย (The Asia F.. 

“บิ๊กฉัตร” ลงพื้นที่เช็คความพร้อมระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมงไทย ปูทางรับ EU ก่อนตรวจเข้ม พฤศจิกายน นี้ มั่นใจอุตสาหกรรมประมงไทยต้องปลอด IUU ทั้งระบบ 

  # ข่าวกิจกรรม   124 อ่าน : 6 วัน

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
พร้อมด้วยนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง นำคณะผ.. 

ประชุมทางไกล (ginconference) กับ สำนักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศ  

  # ข่าวกิจกรรม   84 อ่าน : 6 วัน

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม  2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง  กองคลัง ได้ใช้งานระบบประชุมทางไ.. 

ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้เข้าร่วมการประชุมเจรจาในระดับนโยบายด้านความร่วมมือทางการประมง ระหว่างกรมประมงของประเทศไทยและกรมประมงของเมียนมา

  # ข่าวกิจกรรม   48 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ เมืองเนปิดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้เข้าร่วมการประชุมเ.. 

นางอุมาพร พิมลบุตร รอง อธิบดีกรมประมง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบ ๑ ปี วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

  # ข่าวกิจกรรม   60 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางอุมาพร พิมลบุตร รอง อธิบดีกรมประมง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาต.. 

สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

  # ข่าวภูมิภาค   44 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมลงพื้นที่ต.. 

ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง และคณะผู้แทนไทย ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับขั้นตอนการควบคุมและตรวจสอบเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำของเมียนมา 

  # ข่าวกิจกรรม   83 อ่าน : 1 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 8-11 ตุลาคม 2560 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง และคณะผู้แทนไทย ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับขั้นตอน.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900