เข้ารับมอบเงินสนับสนุนการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน ๒๐ ล้านบาท จากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในพิธีมอบเงินสนับสนุน โครงการ “จัดสร้างปะการังเทียม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๖๐

  # ข่าวกิจกรรม   37 อ่าน : 3 วัน

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ นายอดิศร พร้อมเทพ พร้อมคณะผุ้บริหารกรมประมง เข้ารับมอบเงินสนับสนุนการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน ๒๐.. 

ประมงเจ๋ง ผุดโครงการ “ ธนาคารปลาหลด” เร่งเพาะขยายพันธุ์ หลังพบน้อยในธรรมชาติ แต่ตลาดกลับต้องการแถมบางฤดูราคาสูง 

  # ข่าวประชาสัมพันธ์   80 อ่าน : 4 วัน

ปัจจุบันนโยบายและแผนการพัฒนาประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพมาตรฐานอาหารของไทย
ให้เป็นที่รู้จักและเผยแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ.. 

การประชุมเตรียมการสำหรับการประชุม ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF) ครั้งที่ 9 และการประชุม ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (ASWGFi) ครั้งที่ 25 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์  

  # ข่าวกิจกรรม   54 อ่าน : 4 วัน

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมตะพัดทอง กรมประมง ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมเตรียมการสำหรับการปร.. 

การยกระดับศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop Export Service Center : OSEC )

  # ข่าวประชาสัมพันธ์   47 อ่าน : 4 วัน

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยกระดับศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop Export Service Center : OSEC )
          &n.. 

การประชุมเตรียมการความร่วมมือในการจัดระเบียบกองเรือประมงไทยและกัมพูชาบริเวณเขตรอยต่อทางทะเล ร่วมกับหน่วยงานภายในกรมประมงซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558

  # ข่าวกิจกรรม   50 อ่าน : 5 วัน

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมยี่สก กรมประมง ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมเตรียมการความร่วมมือในการจัดระเบียบก.. 

กรมประมง และ ศปมผ. แถลงกรณีข่าวการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐเอื้อทำประมงผิดกฎหมาย 

  # ข่าวกิจกรรม   84 อ่าน : 5 วัน

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และ พลเรือโท วรรณพล กล่อมแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ร.. 

ปลัดฯ ก.เกษตร นำทีมลงพื้นที่ตรวจ การดำเนินมาตรการบริหารจัดการเรือประมงที่สภาพเรือไม่ตรงกับทะเบียนเรือ 

  # ข่าวกิจกรรม   74 อ่าน : 6 วัน

วันที่ 17 เมษายน 2560 ณ ท่าเทียบเรือสหโรงน้ำแข็ง ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธ.. 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลเอก ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ผู้บริหารจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมประมง เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง 

  # ข่าวกิจกรรม   80 อ่าน : 1 สัปดาห์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายอ.. 

การประชุม Conference กับสำนักงานประมงจังหวัด 22จังหวัดชายทะเล เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม  

  # ข่าวกิจกรรม   95 อ่าน : 1 สัปดาห์

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม Conference กับสำนักงานประมงจังหวัด 22จังหวัดชายทะเล เกี่ย.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2017

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900