นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม Conference กับประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล

  # ข่าวกิจกรรม   24 อ่าน : 2 วัน

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม Conference กับประมงจังหวัด 22 จังหวัดช.. 

กิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อดำเนินการสนับสนุนพันธุ์ปลานิลให้เเก่เกษตรกรพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงสบขุ่น บ้านสบขุ่น ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เเละโครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน

  # ข่าวภูมิภาค   34 อ่าน : 4 วัน

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน มอบหมายให้นางสาวศุภลักษณ์ ฤทธิแผลง .. 

"ปิดอ่าวไทยประจำปี 2561 ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ" 

  # ข่าวกิจกรรม   80 อ่าน : 4 วัน

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร กรมประมงจัดพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัด.. 

ตรวจเยี่ยมกิจกรรมฐานเรียนรู้ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

  # ข่าวภูมิภาค   31 อ่าน : 5 วัน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวจุฑาภัสส์ เตียะเพชร นักวิชาการประมง และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ร่วมให้การต้อนรับ นางดาเรศร.. 

ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง นำคณะเจ้าหน้าที่กรมประมงฯ

  # ข่าวกิจกรรม   29 อ่าน : 5 วัน

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง นำคณะเจ้าหน้าที่กรมประมงจากกองวิจัยและพั.. 

ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ การเตรียมความพร้อมของเกษตรกร ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (zoning by agri-map) ในเขตอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 30 ราย

  # ข่าวภูมิภาค   34 อ่าน : 5 วัน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นางสายฝน เสียงหวาน ประมงอำเภอนาเชือก พร้อมด้วยนายธน เย็นเปิง นักวิชาการประมงชำนาญการ และคณะ ฯ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพา.. 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ 

  # ข่าวประชาสัมพันธ์   121 อ่าน : 6 วัน

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น กรรมก.. 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก และสำนักงานประมงจังหวัดตาก ได้รับแจ้งว่า จากชาวบ้านว่า มีปลาในอ่างเก็บน้ำบ้านหนองบัวเหนือตาย จึงได้เข้าทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำและสัตว์น้ำ 

  # ข่าวภูมิภาค   79 อ่าน : 6 วัน

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก และสำนักงานประมงจังหวัดตาก ได้รับแจ้งว่า จากชาวบ้านว่า มีปลาในอ่างเก็บน้ำบ้านหนองบั.. 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และคณะอาจารย์ จำนวน 899 คน จากโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง

  # ข่าวกิจกรรม   21 อ่าน : 6 วัน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และคณะอาจารย์ จำนวน 899 คน จากโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง เข้าศึกษาดูงานท.. 


 สงวนลิขสิทธิ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์  2016-2018

กรมประมง เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900