ลงพื้นที่ตรวจติดตาม และรับฟังผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาพื้นที่บึงบอระเพ็ด ที่เกี่ยวข้องกับกรมประมงในการจัดระเบียบพื้นที่รอบๆบึงบอระเพ็ด ณ จังหวัดนครสวรรค์

  ลงพื้นที่ตรวจติดตาม และรับฟังผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาพื้นที่บึงบอระเพ็ด ที่เกี่ยวข้องกับกรมประมงในการจัดระเบียบพื้นที่รอบๆบึงบอระเพ็ด ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

# ข่าวกิจกรรม นางอุมาพร  พิมลบุตร (รองอธิบดีกรมประมง) 

 208 อ่าน : 11 เดือน

 Administrator | 2017-05-19 15:01 น.


  19 พ.ค. 2560 
       

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ และคณะในการลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 18 พร้อมมอบนโยบายแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และลงพื้นที่ตรวจติดตาม และรับฟังผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาพื้นที่บึงบอระเพ็ด ที่เกี่ยวข้องกับกรมประมงในการจัดระเบียบพื้นที่รอบๆบึงบอระเพ็ด ณ จังหวัดนครสวรรค์