ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าเป็นปลากะพงขาวแช่เย็นนำเข้า

  ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าเป็นปลากะพงขาวแช่เย็นนำเข้า 

# ข่าวประชาสัมพันธ์

 170 อ่าน : 11 เดือน

 Administrator | 2017-05-19 14:37 น.


  19 พ.ค. 2560 
       

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2560 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าปาดังเบซาร์และด่านกักกันสัตว์สงขลา ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าเป็นปลากะพงขาวแช่เย็นนำเข้า ปริมาณ 6.75 ตัน ปลาทะเลแช่เย็นนำเข้า ได้แก่ ปลาปากคม ปลาตาหวาน ปลาเม็ดขนุน ปลาทรายแดงและปลาจวด ปริมาณรวม 11.5 ตัน ณ ลานตรวจสินค้าด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ เพื่อป้องกันการลักลอบการนำเข้าสินค้าประมงผิดกฎหมาย จากการตรวจสอบไม่พบการกระทำผิด สินค้าถูกต้องตามที่แจ้งขออนุญาตนำเข้า จึงได้ตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป