เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบนำเข้า สินค้าประมงที่ผิดกฎหมาย ผลการตรวจสอบสินค้า ถูกต้องตรงตามเอกสารที่แจ้ง

   เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบนำเข้า สินค้าประมงที่ผิดกฎหมาย ผลการตรวจสอบสินค้า ถูกต้องตรงตามเอกสารที่แจ้ง 

# ข่าวกิจกรรม

 199 อ่าน : 11 เดือน

 Administrator | 2017-04-21 14:15 น.


  21 เม.ย. 2560 
       

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ร่วมกับด่านตรวจสัตว์ป่าปาดังเบซาร์ ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ได้แก่ กุ้งเคยหมักเกลือ จำนวน 60 ตัน ณ ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบนำเข้า สินค้าประมงที่ผิดกฎหมาย ผลการตรวจสอบสินค้า ถูกต้องตรงตามเอกสารที่แจ้ง จึงดำเนินการตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป