ประชุมเตรียมงาน " 9 ตามพ่อ ณ คลองวาฬ สานต่อปณิธานปลานวลจันทร์ทะเล" ผ่านระบบประชุมทางไกล ginconference

  ประชุมเตรียมงาน " 9 ตามพ่อ ณ คลองวาฬ สานต่อปณิธานปลานวลจันทร์ทะเล" ผ่านระบบประชุมทางไกล ginconference  

# ข่าวกิจกรรม

 207 อ่าน : 11 เดือน

 Administrator | 2017-04-21 10:08 น.


  21 เม.ย. 2560 
       

วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 นายศุภวัฑฒ์  โกมลมาลย์ ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานการประชุมระหว่าง กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  กับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ ในหัวข้อ: ประชุมเตรียมงาน " 9 ตามพ่อ ณ คลองวาฬ สานต่อปณิธานปลานวลจันทร์ทะเล" ผ่านระบบประชุมทางไกล ginconference ณ. ชั้น ๗ อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง