รายงานผลการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมเกษตร แบบแปลงใหญ่ ด้านประมง ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง

  รายงานผลการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมเกษตร แบบแปลงใหญ่ ด้านประมง ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง  

# ข่าวกิจกรรม ดร.อดิศร  พร้อมเทพ  (อธิบดีกรมประมง) นายมีศักดิ์  ภักดีคง  (รองอธิบดีกรมประมง) 

 71 อ่าน : 1 สัปดาห์

 Administrator | 2017-04-20 15:00 น.


  20 เม.ย. 2560 
       

วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง จัดประชุม รายงานผลการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมเกษตร แบบแปลงใหญ่ ด้านประมง ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง