ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2560 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2560

  ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2560 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2560  

# ข่าวกิจกรรม

 196 อ่าน : 11 เดือน

 Administrator | 2017-04-20 14:55 น.


  20 เม.ย. 2560 
       

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2560 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2560โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมมือเสือ ชั้น 1 อาคารกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง