ติดตามความก้าวหน้าเกษตรแปลงใหญ่ในการขับเคลื่อน "เกษตรกรประมงไทย ก้าวไกลสู่ประเทศไทย 4.0" การเลี้ยงปลานิลแบบลดต้นทุน และเพิ่มโกาสในการแข่งขัน โดยใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง๑ เป็นส่วนผสมหลัก(สูตรอมรฟีด)

  ติดตามความก้าวหน้าเกษตรแปลงใหญ่ในการขับเคลื่อน "เกษตรกรประมงไทย ก้าวไกลสู่ประเทศไทย 4.0" การเลี้ยงปลานิลแบบลดต้นทุน และเพิ่มโกาสในการแข่งขัน โดยใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง๑ เป็นส่วนผสมหลัก(สูตรอมรฟีด)  

# ข่าวกิจกรรม

 296 อ่าน : 11 เดือน

 Administrator | 2017-04-20 08:45 น.


  20 เม.ย. 2560 
       

วันพุธที่ 19 มี.ค. 2560 นายอมร พุทธสัมมา ประมงจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยทีมงานกรมประมงจังหวัดเชียงรายได้นำพาท่านสมชาติ เจริญวุฒิชัย ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 15-16 เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าเกษตรแปลงใหญ่ในการขับเคลื่อน "เกษตรกรประมงไทย ก้าวไกลสู่ประเทศไทย 4.0" การเลี้ยงปลานิลแบบลดต้นทุน และเพิ่มโกาสในการแข่งขัน โดยใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง๑ เป็นส่วนผสมหลัก(สูตรอมรฟีด) เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้านอาชีพให้กับเกษตรกรประมงแปลงใหญ่ ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย