ดันกุ้งสุราษฎร์ฯ เจาะตลาดเข้าครัวการบินไทย ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

  ดันกุ้งสุราษฎร์ฯ เจาะตลาดเข้าครัวการบินไทย ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ 

# ข่าวกิจกรรม

 178 อ่าน : 1 ปี

 Administrator | 2017-02-17 14:45 น.


  17 ก.พ. 2560 
       

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายสมชาติ เจริญวุฒิชัย ผู้ตรวจราชการกรมประมง เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการซื้อขายกุ้งทะเล ระหว่างสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด กับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อหนุนศักยภาพเกษตรกรไทย ดันวัตถุดิบกุ้งทะเลคุณภาพขึ้นครัวการบินไทย ปั้นเป็นเมนูพร้อมเสริฟผู้โดยสารบนสายการบินระดับสากล ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี