เข้าตรวจประเมินสุขลักษณะในการผลิตสถานประกอบการ กิจกรรมตรวจสอบและรับรองสินค้าประมง ประจำปี 2560

  เข้าตรวจประเมินสุขลักษณะในการผลิตสถานประกอบการ กิจกรรมตรวจสอบและรับรองสินค้าประมง ประจำปี 2560  

# ข่าวกิจกรรม

 197 อ่าน : 1 ปี

 Administrator | 2017-02-17 09:20 น.


  17 ก.พ. 2560 
       

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2560 เจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ได้เข้าตรวจประเมินสุขลักษณะในการผลิตสถานประกอบการ กิจกรรมตรวจสอบและรับรองสินค้าประมง ประจำปี 2560 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาร้าหลนนิคมสงเคราะห์ จ.อุดรธานี กลุ่มแปรรูปปลาบ้านห้วยบงตรา ๑ เดียว และกลุ่มแปรรูปปลาบ้านห้วยบง 2 จ.หนองบัวลำภู ทั้งนี้ได้สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำได้แก่ น้ำพริกเผาปลาย่าง แหนมปลา และปลาส้มปลาตะเพียน มาตรวจวิเคราะห์คุณภาพ และตรวจคุณภาพน้ำที่ใช้ในการผลิต และประเมินสุขลักษณะที่ดีในการผลิต รวมทั้งให้คำแนะนำในปัญหาต่างๆ ที่กลุ่มฯ ซักถาม ซึ่งกลุ่มฯได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เป็นอย่างดี