ได้ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้แก่เกษตรกรที่มีความประสงค์เลี้ยงปลาดุกบ่อดิน/บ่อพลาสติก

  ได้ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้แก่เกษตรกรที่มีความประสงค์เลี้ยงปลาดุกบ่อดิน/บ่อพลาสติก  

# ข่าวกิจกรรม

 133 อ่าน : 1 ปี

 Administrator | 2017-02-17 09:18 น.


  17 ก.พ. 2560 
       

เมื่อวัน16 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวกาญจนา กาญจนมิตร ประมงอำเภอธารโต ได้ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้แก่เกษตรกรที่มีความประสงค์เลี้ยงปลาดุกบ่อดิน/บ่อพลาสติก จำนวน 47 รายและโรงเรียน จำนวน 2 โรง ที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ ศูนย์เรียนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)อำเภอธารโต จังหวัดยะลา