ได้เยี่ยมชม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต ๕ (สุราษฎร์ธานี) 

  ได้เยี่ยมชม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต ๕ (สุราษฎร์ธานี)  

# ข่าวกิจกรรม

 152 อ่าน : 1 ปี

 Administrator | 2017-02-16 15:41 น.


  16 ก.พ. 2560 
       

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายสุทธิชัย ฤทธิธรรม ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ได้เยี่ยมชม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต ๕ (สุราษฎร์ธานี) โดยมีนายนพดล จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ