โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สนามบินอ่างเก็บน้ำหนองค้อ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สนามบินอ่างเก็บน้ำหนองค้อ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

# ข่าวกิจกรรม

 219 อ่าน : 1 ปี

 Administrator | 2017-02-16 10:03 น.


  15 ก.พ. 2560 
       

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต7 (ชลบุรี) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี" ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สนามบินอ่างเก็บน้ำหนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดยสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้กับเกษตรกร และจัดนิทรรศการแจกเอกสารคู่มืการเพาะเลี้ยงและอนุบาลสัตว์น้ำ ในกิจกรรมดังกล่าว