คู่มือปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานวิศวกรรมซอมฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

  คู่มือปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานวิศวกรรมซอมฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

# ข่าวประชาสัมพันธ์

 48 อ่าน : 1 ปี

 Administrator | 2017-02-15 14:23 น.

       

คู่มือปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานวิศวกรรมซอมฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (รายละเอียด)