รัฐมนตรีเกษตรฯ มอบนโยบาย SC

  รัฐมนตรีเกษตรฯ มอบนโยบาย SC  

# ข่าวกิจกรรม

 850 อ่าน : 1 ปี

 SuperAdmin | 2017-02-04 12:02 น.


  03 ก.พ. 2560 
       

ไฟล์ : นโยบาย รมว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบาย SC ในการประชุมสัมมนา เรื่อง "การขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของ กษ. ประจำปีงบประมาณ 2560" เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ "ว่าด้วยการยกกระดาษ A4"


รมว.กษ. มอบนโยบาย SC ตอนที่ 1 
 


รมว.กษ. มอบนโยบาย SC ตอนที่ 2