ผลการตรวจสอบพบว่าถูกต้องตรงตามใบอนุญาตขอนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และถูกต้องตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจปล่อยสินค้าและบันทึกข้อมูลผลการตรวจปล่อยในระบบ Fisheries Single Window (FSW)

  ผลการตรวจสอบพบว่าถูกต้องตรงตามใบอนุญาตขอนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และถูกต้องตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจปล่อยสินค้าและบันทึกข้อมูลผลการตรวจปล่อยในระบบ Fisheries Single Window (FSW) 

# ข่าวภูมิภาค

 52 อ่าน : 1 สัปดาห์

 Administrator | 2018-04-17 09:05 น.


  16 เม.ย. 2561 
       

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 ว่าที่ ร.ต.สมนึก พรหมศร หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง จัดเจ้าหน้าที่ตรวจเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำจากประเทศ Myanmar ที่จุด Chokepoint (แพธนสาร) สัตว์น้ำที่ขออนุญาต ได้แก่ หมึกกล้วย,ปลาหางแข็งบั้ง,ปลาเบญจพรรณ และปลาทูแขกครีบยาว เป็นต้น ผลการตรวจสอบพบว่าถูกต้องตรงตามใบอนุญาตขอนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และถูกต้องตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจปล่อยสินค้าและบันทึกข้อมูลผลการตรวจปล่อยในระบบ Fisheries Single Window (FSW)