ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 1,000,000 ตัว ในทะเลสาบสงขลา ณ บ้านปากบางภูมี หมู่ที่ 3 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

  ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 1,000,000 ตัว ในทะเลสาบสงขลา ณ บ้านปากบางภูมี หมู่ที่ 3 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 

# ข่าวภูมิภาค

 67 อ่าน : 2 สัปดาห์

 Administrator | 2018-04-11 07:29 น.


  11 เม.ย. 2561 
       

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวประมงในพื้นที่ชุมชนบ้านปากบางภูมี ได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลาโดยร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 1,000,000 ตัว ในทะเลสาบสงขลา ณ บ้านปากบางภูมี หมู่ที่ 3 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา