พิธีรดน้ำและขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑

  พิธีรดน้ำและขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ 

# ข่าวกิจกรรม ดร.ชำนาญ  พงษ์ศรี (รองอธิบดีกรมประมง) นางอุมาพร  พิมลบุตร (รองอธิบดีกรมประมง) นายบรรจง จำนงศิตธรรม (รองอธิบดีกรมประมง) 

 92 อ่าน : 2 สัปดาห์

 Administrator | 2018-04-10 13:17 น.


  10 เม.ย. 2561 
       

เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องประชุม ๑๑๕ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีรดน้ำและขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ โดยมี นางอุมาพร พิมลบุตร นายชำนาญ พงษ์ศรี นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งข้าราชการกรมประมง ร่วมพิธีรดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล