การประชุมเรื่อง “Sustainable Fisheries Management and Food Security in Southeast Asia" ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ กำหนดการประชุม จำนวน ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑

  การประชุมเรื่อง “Sustainable Fisheries Management and Food Security in Southeast Asia" ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ กำหนดการประชุม จำนวน ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑

# ข่าวกิจกรรม ดร.ชำนาญ  พงษ์ศรี (รองอธิบดีกรมประมง) 

 49 อ่าน : 1 สัปดาห์

 Administrator | 2018-03-13 19:20 น.


  13 มี.ค. 2561 
       

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร. ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับ Ms. Courtney Nemroff, Economic Counsellor, U.S. Embassy Bangkok, และ Mr.Yousheng Ke, Counsellor, China Mission to ASEAN, สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้แทนจากประเทศสมาชิก ASEAN Regional Forum ในการประชุมเรื่อง “Sustainable Fisheries Management and Food Security in Southeast Asia" ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ กำหนดการประชุม จำนวน ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยการประชุมดังกล่าวเป็นเวทีที่สนับสนุนให้ประเทศสมาชิก ได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ด้านการทำประมงอย่างยั่งยืน และเพื่อระดมแนวคิดและประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำแผนบริหารจัดการประมงในภูมิภาคอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างกันในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นกลไกที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการกำหนดทิศทาง ความร่วมมือในการบริหารจัดการความยั่งยืนด้านการประมงทั้งภายในทะเลอาณาเขตและในทะเลหลวงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำร่วมกันอย่างยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพในภูมิภาคในอนาคตต่อไป ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีผู้แทนจากประเทศสมาชิก ARF เกือบ 20 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย ศรีลังกา บังกลาเทศ รัสเซีย และไทย จำนวน ๘๐ ราย