กรมประมงได้จัดโครงการบริจาคโลหิตทำความดีน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑๕

   กรมประมงได้จัดโครงการบริจาคโลหิตทำความดีน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑๕

# ข่าวกิจกรรม นางอุมาพร  พิมลบุตร (รองอธิบดีกรมประมง) 

 50 อ่าน : 1 สัปดาห์

 Administrator | 2018-03-13 13:11 น.


  13 มี.ค. 2561 
       

 

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ กรมประมงได้จัดโครงการบริจาคโลหิตทำความดีน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑๕ โดยมี นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมประมง และประชาชนทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง

ข่าว : ศิริขวัญ ศรีเส้ง
ภาพนิ่ง : พรพรรณ แก้วประดับ
กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์