ประมงจังหวัดมหาสารคาม ประธานในการประชุม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2561

  ประมงจังหวัดมหาสารคาม ประธานในการประชุม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2561

# ข่าวภูมิภาค

 41 อ่าน : 1 สัปดาห์

 Administrator | 2018-03-13 09:38 น.


  13 มี.ค. 2561 
       

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13.30.น นายสุรพงษ์ ศิริเวช ประมงจังหวัดมหาสารคาม ประธานในการประชุม 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2561 พร้อมด้วยนายยงยุทธ สุดมี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางรัศมีวรรณ สุดมี ประมงอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ร่วมประชุมฯ ในวันดังกล่าว โดยมี คณะ 5 ประสานระดับอำเภอยางสีสุราช ร่วมประชุมกำหนดแนวทางและแผนในการอบรมเกษตรกรเกษตรทฤษฎีใหม่ ในปี2561 จำนวน 149 ราย พร้อมรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน