ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก และสำนักงานประมงจังหวัดตาก ได้รับแจ้งว่า จากชาวบ้านว่า มีปลาในอ่างเก็บน้ำบ้านหนองบัวเหนือตาย จึงได้เข้าทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำและสัตว์น้ำ

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก และสำนักงานประมงจังหวัดตาก ได้รับแจ้งว่า จากชาวบ้านว่า มีปลาในอ่างเก็บน้ำบ้านหนองบัวเหนือตาย จึงได้เข้าทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำและสัตว์น้ำ 

# ข่าวภูมิภาค

 79 อ่าน : 6 วัน

 Administrator | 2018-02-14 09:03 น.


  14 ก.พ. 2561 
       

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก และสำนักงานประมงจังหวัดตาก ได้รับแจ้งว่า จากชาวบ้านว่า มีปลาในอ่างเก็บน้ำบ้านหนองบัวเหนือตาย จึงได้เข้าทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำและสัตว์น้ำ เมื่อเวลา 12.45 น. พบว่าคุณภาพน้ำโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้นไนไตรท์ซึ่งมีค่าค่อนข้างสูง ซึ่งเกิดจากการมีสารอินทรีย์ในน้ำปริมาณมาก เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการไหลของน้ำจากทุ่งนาเข้าสู่อ่างเก็บน้ำเป็นจำนวนมาก ทำให้มีธาตุอาหารลงสู่แหล่งน้ำในปริมาณมาก ประกอบกับน้ำและอากาศมีอุณหภูมิค่อนข้างต่ำ และอากาศปิดมาหลายวัน ทำให้สภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปรสิต ทำให้พบปรสิตภายนอกบริเวณลำตัวปลาและครีบเป็นจำนวนมาก (ปรสิต กลุ่มปลิง: Leech และกลุ่มโปรโตซัว: Protozoa) และเมื่อปลาอ่อนแอเป็นแผลจึงทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียได้ง่าย