นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และคณะอาจารย์ จำนวน 899 คน จากโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง

  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และคณะอาจารย์ จำนวน 899 คน จากโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง

# ข่าวกิจกรรม

 21 อ่าน : 6 วัน

 Administrator | 2018-02-14 09:02 น.


  14 ก.พ. 2561 
       

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และคณะอาจารย์ จำนวน 899 คน จากโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง โดยมีนางสาวจุฑาภัสส์ เตียะเพชร และนายมานพ เจริญพร นักวิชาการประมง และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านการประมง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการศึกษาเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง