จัดประชาคมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการเลี้ยงปลาในกระชังในแหล่งน้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน(แม่น้ำพอง, แม่น้ำชี) ณ บ้านห้วยทราย หมู่๗ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

   จัดประชาคมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการเลี้ยงปลาในกระชังในแหล่งน้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน(แม่น้ำพอง, แม่น้ำชี) ณ บ้านห้วยทราย หมู่๗ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  

# ข่าวภูมิภาค

 87 อ่าน : 3 เดือน

 Administrator | 2018-01-11 14:10 น.


  11 ม.ค. 2561 
       

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นโดยนางอัมพุชินี ภักดี หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย นายนพดล กัสยากร ประมงอำเภอน้ำพอง นางรินรวี นครศรี และนางสาวสุอารีย์ ศรีโฮง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง จัดประชาคมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการเลี้ยงปลาในกระชังในแหล่งน้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน(แม่น้ำพอง, แม่น้ำชี) ณ บ้านห้วยทราย หมู่๗ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ชาวบ้านในพื้นที่ ผู้นำชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาขอนแก่น เข้าร่วมการประชาคมในครั้งนี้ มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้มีการเลี้ยงปลาในกระชัง เขตพื้นที่อำเภออุบลรัตน์ ภายใต้ข้อกฎหมายพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘