สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดยะลา จัดนิทรรศการโครงการคลินีกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ

  สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดยะลา จัดนิทรรศการโครงการคลินีกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ  

# ข่าวภูมิภาค

 65 อ่าน : 3 เดือน

 Administrator | 2018-01-10 15:52 น.


  10 ม.ค. 2561 
       

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดยะลา จัดนิทรรศการโครงการคลินีกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อให้บริการคำแนะนำด้านการประมงแก่เกษตรกร พร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายประมงที่ถูกต้อง