ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ตามพระราชดำริบ้านครองชีพ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

  ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ตามพระราชดำริบ้านครองชีพ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 

# ข่าวภูมิภาค

 92 อ่าน : 3 เดือน

 Administrator | 2018-01-09 08:32 น.


  09 ม.ค. 2561 
       

วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 13:30 น. นายสันติชัย  รังสิยาภิรมย์      ประมงจังหวัดพัทลุง และนายสิทธิพล  เมืองสง  ประมงอำเภอบางแก้ว เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านครองชีพ ของพลเอกยศนันท์  หร่ายเจริญ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งจะลงพื้นที่ในวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 10:30 น. ณ  ฟาร์มตัวอย่างฯ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง  โดยมีนางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้  มีผู้แทนส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอบางแก้ว ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างฯ ปศุสัตว์อำเภอ เกษตรอำเภอ หน่วย นพค. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน