ฝึกอบรมหลักสูตร "การประเมินระดับการลงแรงประมงที่ให้ผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป FiSAT" ณ ห้องประชุม กตส1

  ฝึกอบรมหลักสูตร "การประเมินระดับการลงแรงประมงที่ให้ผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป FiSAT" ณ ห้องประชุม กตส1 

# ข่าวกิจกรรม

 111 อ่าน : 3 เดือน

 Administrator | 2018-01-08 12:54 น.


  08 ม.ค. 2561 
       

วันนที่ 8-10 มกราคม 2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด โดย กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมงและนิเวศแหล่งน้ำจืด จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การประเมินระดับการลงแรงประมงที่ให้ผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป FiSAT" ณ ห้องประชุม กตส1