สำนักงานประมงอำเภอเวียงสระ จัดฝึกอบรมเกษครกร และชาวประมง อำเภอเวียงสระ ในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการปี 2561 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย หลักสูตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ

  สำนักงานประมงอำเภอเวียงสระ จัดฝึกอบรมเกษครกร และชาวประมง อำเภอเวียงสระ ในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการปี 2561 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย หลักสูตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ 

# ข่าวภูมิภาค

 72 อ่าน : 3 เดือน

 Administrator | 2018-01-08 09:30 น.


  08 ม.ค. 2561 
       

เมื่อวันที่ 7 มกราคม2561 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอเวียงสระ จัดฝึกอบรมเกษครกร และชาวประมง อำเภอเวียงสระ ในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการปี 2561 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย หลักสูตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ณ ศพก.ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ โดยมี นามานะ สุบรรณ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด สุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้