ประมงจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดสงขลา

  ประมงจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดสงขลา 

# ข่าวภูมิภาค

 59 อ่าน : 3 เดือน

 Administrator | 2018-01-05 10:48 น.


  05 ม.ค. 2561 
       

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 นายธนาวุฒิ  กุลจิตติชนก ประมงจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่  หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย  ในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์  ณ ลานดนตรีและวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา