มอบแนวทางการปฎิบัติราชการให้กับข้าราชการของกองวิจัยและพัฒนาประมาน้ำจืด ณ ห้องประชุม กตส 1 อาคารปรีดากรรณสูต กรมประมง

  มอบแนวทางการปฎิบัติราชการให้กับข้าราชการของกองวิจัยและพัฒนาประมาน้ำจืด ณ ห้องประชุม กตส 1 อาคารปรีดากรรณสูต กรมประมง 

# ข่าวกิจกรรม นายอรุณชัย  พุทธเจริญ (รองอธิบดีกรมประมง) 

 151 อ่าน : 3 เดือน

 Administrator | 2017-12-28 07:38 น.


  28 ธ.ค. 2560 
       

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. รองอธิบดีกรมประมง (นายอรุณชัย พุทธเจริญ) ร่วมพบปะและมอบแนวทางการปฎิบัติราชการให้กับข้าราชการของกองวิจัยและพัฒนาประมาน้ำจืด ณ ห้องประชุม กตส 1 อาคารปรีดากรรณสูต กรมประมง