กรมประมง ส่งความสุข มอบของขวัญปีใหม่ให้คนไทย

  กรมประมง ส่งความสุข มอบของขวัญปีใหม่ให้คนไทย 

# ข่าวประชาสัมพันธ์

 438 อ่าน : 3 เดือน

 Administrator | 2017-12-27 10:15 น.


  27 ธ.ค. 2560 
       

กรมประมงเปิด สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำของกรมประมง ให้ประชาชนเข้าชม โดยไม่เสียค่าผ่านประตู ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ (25 ธันวาคม 2560 – 7 มกราคม 2561) เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน จำนวน 8 แห่ง ดังนี้
1.    สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ภายในกรมประมง เกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพมหานคร          
-    เปิดบริการวันอังคาร – อาทิตย์       เวลา 10.00 – 16.00 น.     (หยุดวันจันทร์)
2.    สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก อ.บ้านเพ จังหวัดระยอง 
-    เปิดบริการวันพุธ – ศุกร์       เวลา 10.00 – 16.00 น.     (หยุดวันจันทร์-อังคาร)
-    เปิดบริการวันเสาร์ – อาทิตย์         เวลา 10.00 – 17.00 น.
3.    สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ตั้งอยู่ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมง
    อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี 
-    เปิดบริการวันอังคาร – ศุกร์           เวลา 08.30 – 16.30 น.     (หยุดวันจันทร์)
-    เปิดบริการวันเสาร์ – อาทิตย์          เวลา 08.30 – 17.30 น.
4.    ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร ตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร 
    จังหวัดสมุทรสาคร 
-    เปิดบริการทุกวัน    เวลา 10.00 - 17.00 น. 
(ยกเว้นวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 และ 3 มกราคม 2561)
5.    สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำพะเยา  ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 พะเยา ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 
-    เปิดบริการ     เวลา 8.30 – 16.30 น.     (หยุดวันเสาร์–อาทิตย์)
6.    สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำนครสวรรค์ ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 นครสวรรค์ 
    31 หมู่ 1 ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 
-    เปิดบริการ         เวลา 8.30 – 16.30 น.     (หยุดวันพุธ)
7.    สถานแสดงพันธุ์สัตว์ภาคอีสาน ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 3 สกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม 
    อ.เมือง จ.สกลนคร
-    เปิดบริการ         เวลา 8.30 – 16.30 น.     (หยุดวันเสาร์–อาทิตย์)
8.    สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตั้งอยู่บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
-    เปิดบริการ     เวลา 9.00 – 16.30 น.     (หยุดวันจันทร์)