ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

   ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  

# ข่าวกิจกรรม ดร.ชำนาญ  พงษ์ศรี (รองอธิบดีกรมประมง) 

 131 อ่าน : 3 เดือน

 Administrator | 2017-12-25 14:16 น.


  25 ธ.ค. 2560 
       

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของกรมประมงในเชิงบูรณาการ ภายใต้คลัสเตอร์การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ ห้องประชุม 102 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง